Änglavägledning v.27

SKILLNADEN MELLAN TRO & TILLIT

Att tro på något eller någon är inte detsamma som att ha tillit till något/någon.

Och att tro på något är att ha kunskap om något, vilket vem som helst kan läsa och studera sig till.

Att ha tillit till något går djupare än så. Att ha tillit till något är att ha upplevd kunskap. Det vill säga att ha kunskap om något och även ha tillämpat detta i sitt liv. När tilliten dessutom urspringer från intuitionen blir det en inre övertygelse. Denna övertygelse blir då din sanning och du kommer då att se världen genom dessa ”glasögon”. Allt du ser kommer då att spegla din sanning och du kommer att leva ditt liv utifrån detta perspektiv.

När du börjar utvidga din medvetenhet genom personlig utveckling och andlig förståelse så kommer ”din värld” att förändras för att DU förändras. Du börjar ifrågasätta vad du tror på, har tillit till och om dina sanningar verkligen är dina sanningar. Kanske har du levt ett liv efter någon annans sanning? Detta kan till en början kännas överväldigande och kaos kan uppstå i det yttre och en konflikt kan uppstå i det inre. Kom ihåg att detta är övergående. Det tillhör processen. Det är ingenting som är ”fel” varken på dig eller de i din omgivning. 

När detta tillstånd uppstår så har du kommit långt. Det är inte många som ens vågar närma sig detta tillstånd, eftersom det ofta uppstår känslor av rädsla och motstånd. Det kräver oerhört mycket mod att våga titta på sina gamla trosföreställningar och kanske till och med skapa nya, eftersom då kommer hela ”din värld” att förändras och ditt liv får en ny riktning. Här gäller det att ha nyfikenhet som drivkraft framåt. Låt denna drivkraft av nyfikenhet bli din nya attityd och livsinställning. När du har kommit så här långt, så finns det bara en väg att gå och det är att fortsätta framåt. Du kan inte backa nu. Du har gått för långt för det. Ta bara ett steg i taget, så kommer du en dag att vakna upp och inse att du redan är framme.

Hur vet du att du är framme?

Du känner tillit till dig själv!

Det är dags nu att leva ditt liv enligt dina egna sanningar.

Är du redo?

Om inte, gör det ändå!

 

NAMASTE Zäta 

Lämna ett svar