Aura avläsning – Healing

 

Auran

Auran är det elektromagnetiska fält som omger kroppen och varje organism och objekt i universum. Ordet aura kommer från grekiskans ”avra” som betyder vind.
Vår aura är fylld med färger som speglar och skildrar varenda aspekt av oss själva.
Färgerna berättar allt om oss och kan tolkas eftersom varje färg har en mening. Alla människor har en grundfärg, vilken ligger i linje med vår personlighet och själstillväxt. Grundfärgen kan ändras beroende på våra tankar och känslor och kan ibland åtföljas av en fantastisk uppvisning av olika färger.
Formen på auran varierar i höjd och bredd. Man kan säga att ju större och ju mer definierad formen och färgen är desto mer energi finns. Den mänskliga auran är både ett energifält och en återspegling av de subtila energierna i kroppen.

Chakra

Vi har hundratals energicenter i vår kropp, både mindre och större men det är det sju största som man utgår från som chakran. Människokroppen består av energi och varje chakra är specialiserat energicentra. De är kopplade till viktiga organ eller körtlar som styr andra kroppsdelar. Ett chakra är ett kraftcentrum i kroppen som roterar längs ryggraden.
Inom österländsk tradition finner vi läran om chakran som betyder ~ livshjul. De är energivirvlar, som för energin till och från kroppen och som utgör en del av auran.
De ingår i ett system av energibanor i kroppen. De är kopplade till olika fysiska och psykiska funktioner. Varje chakra har en frekvens, röd är lägst och Lila högst. Vilken ger upphov till olika färger. Vilket av dina chakran som är mest aktivt för tillfället ser man exempelvis i en aura fotografering, m e n kan även göras av mig som medium/ healer och så kallad chakra balansering.

Vänster sida är (Yin ~ kvinnlig ~ framtid) och de är sådant som du känner inombords men ännu inte uttryckt.

Centrum ~ (upplevelse av dig själv) färgerna ovanför ditt huvud visar hur du upplever dig själv och beskriver dig bäst just nu.

Höger sida ~ (manlig ~ Yang ~ hur du uttrycker dig och andra uppfattar dig) den energi du visar för omvärlden. Ofta kan personer tro att du alltid har denna energi.

 

PRISLISTA

• Aura avläsning ~ vilken färg du har ~ DISTANS: 300:- 

• Aura avläsning ~ hur din aura mår ~ DISTANS: 400:-
(Skulle jag se att din aura inte mår bra, så kommer jag att ge dig vägledning).

• Aura avläsning ~ vilken färg du har & hur din aura mår ~ DISTANS: 550:-

Healing Nyköping, Eskilstuna, Oxelösund & Strängnäs

Mig hittar du i närheten av Nyköping, Eskilstuna, Oxelösund och Strängnäs. Aura avläsningen utförs på distans och så gör även vissa av mina andra tjänster, vilket betyder att det inte spelar någon roll var du befinner dig. Har du några funderingar angående aura avläsning eller någon annan healing, så är du varmt välkommen att höra av dig till mig!