Orakel vägledning

ORAKEL

Orakel betyder profetia som härstammar från Grekland & Rom. Ett orakel var enligt traditionen en helgedom där man genom en präst eller prästinna rådfrågade gudarna och gudinnorna sökte profetiska svar. Oraklet är en person eller en sak som man tänker sig visar framtida händelser. Befolkningen i Grekland hade en stark andlig övertygelse och sökte ofta råd från oraklet innan de tog sig an något betydelsefullt. Under de senaste århundradena har oraklet tagit många olika skepnader och återuppstått i fom av kortlekar som exempel denna. Men använder mig även av flera olika typer av orakel som böcker, mynt mm 

Enstaka fråga: 50:-

Vad säger oraklet: 30:-