Kristaller & halvädelstenar


Vad är kristaller?

 

Det är magiska stenar kan man säga och en alternativ medicin metod. Kristaller & ädelstenar har man använt under flera tusentals år och även för olika ändamål som dekoration, Healing, beskydd, magi, utsmyckning på kroppen mm.

Deras olika egenskaper Är mest ordnade & stabila exempel på fysisk materia i naturen och som motsvarar de lägsta möjliga stadie av entropi vilket betyder oordning. Alla olika kristallernas uppbyggnad skapas av atomer som är ordnade med matematisk noggrannhet. En sån uppbyggnad kallas kristallglitter och är mycket stabil. Det är kristallglittret som ger varje kristall dess unika  färg, hårdhet, geometriska form och energi.

 

Kristallerna har en förmåga att absorbera, lagra, reflektera och utstråla ljus i form av stabila energifält  som ökar flödet av den vitala livskraft i människans kropp, chakrana, auran och andra subtila energisystem. Och när den här konstanta energin, eller kristall resonansen, tillförs på ett fokuserat sätt till dysfunktionella energisystem återställs balansen & stabiliteten.

Ända sedan stenåldern så har ädelstenar använts som smycken. Den kanske första beskrivning av kristallhealing kommer från de forntida egyptierna och visar detaljerat hur ädelstenar ska användas, bl a malakit. Skriftliga källor från Ayurvediska och tantriska mästare som visste om ädelstenarnas möjligheter. Kristaller rekommenderades som skydd mot negativa planeters inverkan och bara som smycken eller intogs antingen i mald form eller som oxid för att påverka auran. De sas även att kristallerna kunde påverka nervsystemet, lymfsystemet, Nadisystemet.

kristallterapeuter brukade i början fokusera på egenskaperna hos genomskinlig kvarts men de senaste 30 åren så har man börjat använda sig av den gamla metoden genom att man placerar stenar på kroppen, speciellt på chakranen. Kristaller & ädelstenarna hjälper till att balansera och stärka chakrana.

 

 

Idag handlar kristallhealing framför allt om att balansera chakrana. Människans 7 största huvudchakran är placerade längs kroppens mittlinje. Dessa trattformiga energivirvlar absorberar samt fördelar vår livskraft. Och chakranens placering motsvarar placering och funktion hos körtlarna i det, även placering av nervknutar längs ryggraden. Man tror att välfungerande chakranen som är i balans vibrerar med samma frekvens som en av regnbågens spektrum.

 

 

~ ROTCHAKRAT ~

Placering: Vid ryggradsslutet

Färg: Röd 

Problem: Fetma, hemorrojder, förstoppning, problem i fötter, ben, skelett och blod, apati, osäkerhet, överlevnadsproblem.

Kristallhealing förbättrar: Fysiska energinivåer, kondition, jordning mm.

 

~ NAVELCHAKRAT ~ 

Placering: Vid naveln

Färg: Orange 

Problem:  Tristess, allvarsam, förakt, lever fast i de förflutna, bitterhet, problem med urinblåsa och livmoder. 

Kristallhealing förbättrar: Kreativitet, utforskande, glädje, njutning, dynamisk kraft, nyfikenhet, sensualitet.

 

~ SOLARPLEXUS

Placering: Mellan navel och diafragma

Färg: Gul 

Problem: Svårt att ta beslut, svag livskraft, problem med nerv & immunförsvar system.

Kristallhealing förbättrar: Inre kraft, trygghet, självförtroende, matsmältning, glädje, integritet, självkänsla.

 

~ HJÄRTCHAKRAT ~

Placering: Mitt på bröstet 

Färg: Grön Associeras med det övre hjärtchakrat (villkorlös kärlek) medans rosa vibrerar i samklang med de lägre hjärtchakrat (mänsklig kärlek).

Problem: Dåligt självförtroende, självdestruktivt beteende, rädsla.

Kristallhealing förbättrar: Relationer, empati, harmoni, balans, kärlek.

 

~ HALSCHAKRAT ~

Placering: Halsen 

Färg: Turkos

Problem: Nackstelhet, halsont, sköldkörtelproblem, hörselproblem.

Kristallhealing förbättrar: Kommunikationuttryck, frid, förståelse, uppriktighet.

 

~ PANNCHAKRAT ~

Placering: Mitten av pannan 

Färg: Indigoblå

Problem: Depression, mentalt, kaos, ångest 

Kristallhealing förbättrar: Förståelse, insikt, känsla för perspektiv, vision, intuition, förhöjd medvetenhet

 

~ KRONCHAKRAT ~

Placering: Precis ovanför huvudet

Färg: Lila eller genomskinlig 

Problem: Huvudvärk, mardrömmar, ögonproblem 

Kristallhealing förbättrar: integration, sammanhang, känslan av tillhörighet, andlig lättnad 

Att välja en Sten 

Det finns en anledning som sagt varför du dras till en särskild Sten och varför den känns mer tilltalande än andra. Lägg märke till de stenar du tycker är det vackraste eftersom det troligen är de stenar som du har mest behov av just nu där du befinner dig i livet.

Likadant ska du lägga märke till de du ogillar eftersom de motsvarar subtila energinivåer som du inte kan hantera för tillfället. Det kan vara så att du vid nästa tillfälle dras till hela andra stenar för att din kropp behöver just den typen av balans. Lyssna till din intuition och låt den leda dig till rätt Sten.

När du ’ansluter’ dig med en Sten/kristall så kan du uppleva känslor av harmoni. För den kristallen du håller i kanske får dig att känna dig hel och komplett. Du kan även uppleva rena fysiska förnimmelser som värme, kyla, stickningar, elektriska stötar och t o m ett pulserande. Det här är såklart helt normalt och helt individuellt från person till person.

Det finns inga rätt eller fel. När du bestämmer dig för en kristall så bjuder du samtidigt in hälsa, Healing och balans i ditt liv.

 

Kristallmeditation

En del människor använder kristaller för att förstärka och fördjupa sina meditationer. Här kommer en meditationsövning som hjälper dig att gå upp i kristallens medvetande. Jorda dig själv efter denna session. En enkel teknik är att du föreställer dig hur rötter växer ut ur fötterna och ner i marken och in mot jordens mitt.


MEDITATIONSÖVNING
 

1. Sätt dig bekvämt på en stol.

2. Håll kristallen som du har valt i din vänstra hand.

3. Slut ögonen.

4. Börja fokusera på din andning. Försök inte kontrollera andningen utan var bara medveten om luften som går in i och ut ur kroppen. 

5. Börja försiktigt utforska kristallens subtila energi i din vänstra hand. Känn hur energin färdas upp i din vänstra arm, ut i axeln och hur den sprider sig över bröstet, ner genom din vänstra arm och sen ut genom fingrarna. Känn hur energin gradvis sprider sig i hela kroppen, hur den flödar mjukt och lätt tills Den så småningom Försvinner ut genom huvudet och genom fotsulorna. 

6. Bli nu medveten om luften runt din kropp när kristallernas pulserande flödar omkring dig och omsluter dig i ett moln av Kristallenergi. Känn hur du andas in den hör energin i kroppen tills det inte finns något annat än den milda kristallenergin. Försök slappna av ännu mer. Släpp allt och tillåt dig att sväva på ditt eget moln av kristall energi.

7. När du känner dig klar låter du långsamt kroppen komma tillbaka till här och nu. Känn kroppens tyngd mot stolen. Lägg märke till omgivningen och din normala andning. Sitt kvar en stund så att eventuella känslor av yrsel ebbar ut.