Kraftdjur

 


Kraftdjur ger dig styrka!

Visste du att det finns djur från Andra sidan som vakar över oss? De kallas kraftdjur och är ofta djur som har fått i uppgift att skydda oss innan de återföds! Kraftdjuren har en förmåga att hålla borta onda andar och energier som inte är bra för oss.

 

Andliga upplevelser

De flesta djurarter kan vara kraftdjur. Några av de vanligaste är: tiger, panter, kondor, varg och orm. Även krokodil och elefant är ganska vanligt. Kraftdjur behöver inte vara vanliga djur, de finns även som bland annat drakar.
Inom fengshui är drakar ett kraft djur.

Alla har kraftdjur (jag har FYRA) vad jag vet såhär långt…

Alla människor har kraftdjur, många är bara inte medvetna om det. Kraftdjuren verkar utan att vi behöver veta om det, precis som våra guider! De skyddar oss trots vår omedvetenhet. Indianer från Nordamerika var först med att tillbe kraftdjur, som de kallade totemdjur, om hjälp och stöd. Det kan vem som helst också göra.

Vilket kraftdjur du har bestäms genom en överenskommelse mellan dig och andevärlden. Vissa har redan bestämt det innan de kommer till jordelivet. Du behöver inte gå till ett medium för att ta reda på ditt kraftdjur. Svaret finner du inom dig själv. Be om tecken under din meditation, så kommer du få det. Ofta kan du känna igen ditt kraftdjur genom att du dras till ett visst djur. Ni har en energimässig likhet.

Olika kulturer kan också ha ett finger med i spelet! Bland samer är det till exempel mycket vanligt med renar eller älgar som kraftdjur. Din personlighet stämmer ofta överens med kraftdjurets. Är du en person som gillar frihet och självständighet, kanske fågel är ditt kraftdjur. Här kommer Örn i i mitt fall.

Det kan också vara tvärtom, att kraftdjurets personlighet inte alls stämmer överens med din. Det kan hända om du är i behov av en egenskap som kraftdjuret har. Om du är väldigt stressad kanske den jordnära oxen är ditt kraftdjur. På så sätt blir det en motbalans till din egen personlighet!

Mitt kraftdjur är Örn, och jag har flugit i alla mina drömmar enda sen barnsben.
Har jag varit rädd eller i någon typ av fara så har jag bara kunnat börja flaxa. Samt flugit nerför hustak osv.

 

Kraftdjuren är personliga

Kraftdjuren är demokratiska, de missar inte någon! Men det finns de människor som har fler än ett kraftdjur. Det är personer som har ett behov av att få mer kraft från djuren, till exempel människor som står djur nära.

Men vi delar inte kraftdjur med andra, som vi ibland gör med skyddsänglar. På så vis har vi alla personliga kraftdjur, vilket gör dem väldigt speciella.

Under din livstid på jorden kan du byta kraftdjur. Det är relativt ovanligt att detta sker, men vissa människor förändras eller utvecklas så mycket att de kan behöva byta.

 

Här kommer några Kraftdjur…

 

A N T I L O P E N 

Lyssnande , lösningar, agerande.

Sök tystnaden för att lyssna till universums svar.

För att en situation verkligen ska befrias från smärta måste den verkliga lösningen välkomnas. Lösningar kommer när vi är villiga att lyssna till dem. Den som inte söker lösningen vill inte heller lyssna till den.
Att agera för att lösa ett problem utan att först ha lyssnat är att vilja ha problemet kvar. Det är den moderna människans önskan om att inte lyssna som ger henne problem, inte problemen själva. Ge dig den stillhet som krävs för att lyssna till vindens viskningar.

Sök tystnaden för att lyssna till universums svar. Universums svar är inte svårt eller komplicerat, det är ett svar som du förstår men som du omöjligt skulle kunna tänka ut själv. Om du verkligen vill att ditt liv ska bli enkelt och harmoniskt behöver du bara stanna upp och lyssna innan du agerar. Du kan inte se illusioner och problem för vad de är om du inte först väljer att tysta din egen personliga röst till förmån för universums.

 

B Ä V E R N

Struktur, organisation , beskydd.

Låt stabiliteten omfamna varje del av livet.

Struktur, organisation , beskydd.
Den energi som krävs för att skapa hållbara strukturer behövs i många av livets aspekter och delar. Ni vi upplever problem i vårt inre eller yttre liv är det strukturer a som visar oss vem och vad vi är. Låt oss genom bäverns energi inse vikten av att bygga tåliga och förenande strukturer.

Låt våra relationer grunda sig på kärlek och förståelse , låt vår inre värld skänka oss tillitens och skapandets gåva. Ett stabilt liv kan endast byggas av den som vet vem han är, som vet vilken hans sanna identitet är. Låt alla dina skapelser ha sitt ursprung i kärlekens obegränsade flöde. Det är när du ser var ditt sanna hem finns som minnet av det som alltid har varit och alltid kommer vara vaknar.

 

B R U N  B J Ö R N E N 

Vila, visioner, insikt och styrka.

Endast den som är rädd för styrkan ser sig själv som svag.

Det är den som saknar energi som inte kan utföra det som har ålagts honom. Den energi och styrka som vi alla har inom oss finns alltid tillgänglig för oss. Det är när denna energi är stark och hög som vi kan göra verkliga framsteg. Vi söker alla balans, men på något sätt tycks den alltid vara otillgänglig för oss. Det är därför som vi behöver välja att vandra med det fullständiga ansvaret vid vår sida. 

I många fall upplever vi det svårare att samla den kraft och energi vi behöver än att fortsätta göra av med den. Det pauser vi alla behöver kan ibland kännas väldigt långt borta. Men det är just i vilan som svaren börjar uppenbaras för oss. När vi öppnar oss för helandets kraft kommer balansen oss till mötes och vårt liv fyllas med helandets gåva.

 

B U F F A L O N 

Ansvar, healing och bön.

Det du ber om kommer att bli givit dig. 

Vi får alltid det vi önskar. Det kan vi vara helt förvissade om. Även om vi inte är i kontakt med våra bakomliggande önskningar är detta sant. Låt inte det göra dig förvirrad eller oklar ifråga om dina syften och mål. Tro på att det hela och det vackra kommer att manifesteras i ditt liv och i ditt sinne. Det som alltid kommer att vara vid din sida kan aldrig gå förlorat. 

Be om att ditt sinne ska fyllas med insiktens kraft och att det eviga ljuset skingra din själs tvivel. Välj att se att den sanna kärleken inte kräver någonting av någon. Det enda den vill är att du ska dela med dig av det du har inom dig. Agera med medkänsla och empati, men låt dig inte förvillas att tro att du måste förlora för att någon annan ska vinna. I kärleken finns ingen brist. 

 

B Ä L T A N

Gränsdragning, integritet och osårbarhet.

Ta för dig av livet istället för att ta åt dig av det. 

Att våga och klara av att sätta personliga gränser är av största vikt för vårt välbefinnande. När vi sätter gränser skapar vi vår personliga sfär och visar oss själva och vår omvärld vilka vi är, vilka våra behov är och hur vi vill bli behandlade. Men för många är inte det hör en helt enkel utmaning. Ofta vet vi inte ens hur våra verkliga behov ser ut. Medvetandegör vad du vill och vad du behöver. 

Kom ihåg att inga behov är felaktiga eller inkorrekta. Att börja skapa livsbejakande mönster kommer att ge dig mer än vad du kanske just nu anar. Du kan bara bli sårbar om du lär dig att förstå vem du är. Du kan endast förstå dig själv om du kan börja bejaka alla delar av dig själv. Det är inte bara du som vinner på det – även din omgivning kommer att må bättre. Ta för dig av livet istället för att ta åt dig av det. 

 

D E L F I N E N 

Samförstånd, harmoni och accepterande.

Om vårt hjärta är stängt kan inte livskraften slå följe med oss.

Låt inte rädsla och misstänksamhet skapa ett liv i slutenhet och begränsning. Tveka inte att bjuda in det som kommer i din väg. Det betyder inte att vi ska tillåta allt. Men det innebär att inte döma på förhand. Tänk om kärleken kan uppenbaras inom dig på så sätt som du nu har stängt ditt hjärta inför? Den som har skapat dig vill att du ska samskapa med honom i perfekt harmoni och balans.

Låt barnen lära dig något om det öppna hjärtats sång. Lägg alla försvar åt sidan och möt dem som kommer till dig med intresse och nyfikenhet. För du har mycket att lära av allt omkring dig. Låt inte ett enda ögonblick till gå förlorat. 

 

E K O R R E N 

Framsynthet, idoghet, hamstrande.

Flit och idoghet skapar enastående möjligheter till av en framtid i trygghet och överflöd. Med flit och strävsamhet kan vi vinna många fördelar. Alla åtaganden kräver närvaro och engagemang för att vi ska kunna skapa förutsättningar för en växande harmoni. Vi behöver vara närvarande. Vi behöver ge och få, vara skapande och överbrygga de hinder och utmaningar som kan ligga i vår väg. Engagera dig helhjärtat i allt det du gör, om du vill undvika slitningar och missförstånd. Det är endast det du inte ger som saknas. 

Men var samtidigt medveten om motsatsen. Det går inte att skapa harmoni och trygghet om du endast ser till framtiden för din trygghet. Glöm inte att nuet innehåller allt du behöver. Vad investerar du idag? Kan du vara i det som är? Använder du nuet till att trygga din framtid? Bli medveten om vad som inte kan växa och vad som kan det. Stilla ditt inre och vänd ansiktet mot solen.  

 

Vilket kraftdjur har du?

Jag kan hjälpa dig att ta reda på det. Det kraftdjuret kommer att ge dig ett budskap & vägledning.

  • Enstaka fråga eller budskap från kraftdjuret: 60:- 
  • Dåtid, nutid, framtid: 175:-  
  • Vad vill djuren säga dig? Något du behöver tänka på: vad djuret betyder, varför djuret är med i ditt liv, ett medd denne vill ge dig mm 

Lämna ett svar