Numerologi

 

Numerologi

Vad är numerologi för något? det är en läran om hur siffror påverkar oss andligen. Hur nummer blir till symboler som har inverkan på våra liv och vår personlighet. Till varje bokstav hör en siffra. Man gör då en uträkning av vilket nummer ens namn betyder. Sedan tittar man även på födelsedatumet.

Denna ödestro är förutbestämd om när vi skulle födas och vilket namn vi skulle få. Vi har en särskild plats på denna jord och förväntas utföra särskilda uppgifter i enlighet med vår personlighet.

 

Siffrorna har olika betydelse

Siffrorna i numerologi brukar delas in i två olika sorter: Udda och jämna nummer. Vad som menas med detta rent matematiskt sett kräver ingen närmare förklaring. Inom andlighetens  symboliserar de jämna siffrorna logik, intellekt och det konkreta medan de udda siffrorna symboliserar intuition, kreativitet och det konstnärliga. Siffror kan också ha dessa två sorters inverkan på oss. Dels kan vi förstå dem på ett logiskt sätt genom att räkna men det finns också en intuitiv upplevelse av dem. En del människor beskriver t.ex. att vissa tal har en bestämd färg, är manliga eller kvinnliga eller förknippas med en person de känner. 

Alla tal har dessutom både positiva och negativa egenskaper, precis som talet självt rent matematiskt kan vara positivt eller negativt. Det är ungefär som med tarotkort – kortet kan hamna ”rättvänt” eller upp och ner. Varje egenskap hos en människa har en positiv och en negativ sida, de är två sidor av samma mynt och utan det negativa kunde det positiva aldrig ha existerat. Detta visar också på hur du kan se på livet, du kan välja att se jobbiga händelser som någonting fruktansvärt eller som en utmaning av vilken du kan växa. 

Det är viktigt att veta att man alltid bara använder siffrorna 1 till 9. När du gör olika summeringar och får ett tvåsiffrigt tal så tar du de två siffrorna och adderar dem. Skulle du t.ex. få talet 25 tar du 2 + 5 vilket blir 7. Så länge du får ett tvåsiffrigt tal fortsätter du alltid så här. 
Det finns några nummer som är lite speciella, nämligen talen 11, 22, 33 och 44. Dessa läggs både samman som beskrivet ovan och behandlas samtidigt som separata tal, dvs. som de är. 

Numerologin är även ett otroligt verktyg som kan hjälpa dig att förstå dig själv och din livsväg

Detta kan du få svar på med Numreologins hjälp:

Vem är jag? vad och vilka förutsättningar har jag? Vad kan jag? vad är jag bra på? Vilka är mina svagheter? Vilka utmaningar väntar mig eller har skett under livets gång? Vilket yrke ska jag arbeta inom? Var ska jag bo? Vad gör dig lycklig? Vad är mitt livssyfte? När är de rätt tidpunkt för händelser? Hur ser min framtid ut?

Numerologi kan berätta mycket om din personlighet  och hur ditt liv ska bli. Med numerologi läsning kan du både förutse och inte förutspå din framtid. Din numerologiska cykler indikerar de möjligheter, utmaningar, glädje och smärta som kommer att uppstå under olika perioder av ditt liv. Hur du sen väljer att hantera dessa händelser är upp till dig. Endera tar du utmaningar som en katastrof, eller så tänker du att varje utmaning ger dig lärdomar och väljer att växa som människa. 

Uträkningen baseras på ditt födelsedatum och det namn du fick vid födseln, men det namnet som du har idag är också av stor betydelse. 

Du kanske funderar på om du ska ändra efternamn när du gifter dig, och även tillbaka till ditt flicknamn efter en eventuell skilsmässa? Och här så kan numerologin ge dig svar på om  namnen påverkar dig. Både de gamla och de nya.

Ditt ödestal är den viktigaste siffran i hela numerologin. Det är baserat på ditt unika födelsedatum och kommer att vara med dig under hela ditt liv. Från den dagen du föddes till den dagen lämnar jordelivet.

Energier som aldrig förändras är: Födelsedagen, livsvägen, destinationen, ditt hjärtas längtan, personlighet, slutligt mål karaktärsdrag, medvetandeplan, karma siffror, mm

Pris:

På mailen ~ 550:- 

A4 knutet häfte ~ 1 veckas leveranstid tillkommer ~ 650:-