Kristallbarn


KRISTALLBARN

 

Alla barn som är födda mellan 2009-2013 föds med en fullt utvecklad kristallaura och kristallkropp.

Under 2004-2008 så föddes alla barn med en blandning av indigo & kristallaura, och ju närmare 2009 barnen föddes, ju renare kristallaura och desto mer kristalliserade är deras kroppar, och det är därför som de då kallas kristallindivider. Beroende på den enskilda barnets uppväxt och på hur stort fokus det finns på medvetandemässig utveckling i hemmet och i barnens närmiljö kommer barnets kombinerade indigo/kristallaura av sig själv att omvandlas till en ren kristallaura när barnet blir vuxet.

De barnens som föds från 2012-2013 och framåt kallas för ”riktiga” kristallmänniskor, eftersom att de är kristalliserade i sin nätverksenergi som påverkar deras sociala förmåga. Dessa barn är också helt rena kosmiska källor och är därmed totalt slutna kretslopp i sig självaAndra människor utifrån kan spegla sig i dem, men kan inte ta energi i från dem. De fungerar inte heller som kanaler för den allra högsta kosmiska kraften på samma sätt som indigo barnen gör. För att indigo barnen kanaliserar nämligen all kosmisk energi ner genom sin egen aura och kropp och därefter förs energin över till andra människor genom ex healing, kroppskontakt, samtal m.m.

En kosmisk källa är ett slutet kretslopp med ursprung i hjärtat och du kan endast bli en källa om du har ditt hjärtchakra som det enda aktiverade chakrat och som den enda starka energifokusering i kroppen (av det sju chakran som hör till den gamla tidens själsaura). Indigobarnen har t ex tre chakran i auran – vilka är pannchakrat, Hjärtchakrat och harachakrat – som representerar ett medvetandemässigt tillstånd mellan den gamla tiden energier och den nya kristallenergin.

kristallindivider är kristallmänniskor som är under normala omständigheter uppladdningsbara, slutna kretslopp som du kan ladda upp helt själv helt och hållet, om det är lugn och balans runt dem i vardagen. Ofta går det snabbt för dessa barn att komma upp i frekvens igen om de befunnit sig i lågfrekventa omgivningar eller om de har varit tillsammans med människor som försöker stjäla deras energi, trots att detta inte är möjligt. Det går inte att stjäla energi från kristallbarn så är det bara. Om omgivningen är helt utan energi kan de dock kopiera barnens energi och då sker desamma som om man låter en kopieringsmaskin kopiera oavbrutet i en vecka. Barnens maskineri blir överhettade och riskerar att brinna upp i stället. O m kristallbarnen förlorar all sin energi på grund av att den kosmiska källan är körd i botten efter massiv kopiering, så måste barnen precis som kopieringsmaskinen, ha lugn och ro, så att de kan ladda upp igen. Och vill man ha en snabb laddning kan man prata med eller vara nära en annan kosmisk källa – dvs man kopierar energin från en annan kristall människa. Det gör att systemet laddas upp direkt och barnet får tillbaka sin kraft.

Ett av kistallbarnens gemensamma övergripande livssystem är att låta sina egna föräldrar och andra vuxna kopiera energier och personliga inställning och behov. Därmed förväntas att särskilt föräldrar, olika lärare, vårdpersonal, och politiker med flera i ett passande tempo har förmåga att förändra samhället så att det uppfyller framtidens behov när den nya tidens högfrekventa energier på allvar slår i genom på jorden. Ett av problemen med energi kopiering är tyvärr att det sällan bara tas några få kopior av barnens medvetande under hela dagen. Om det vore så väl. Många vuxna har inte den medvetandemässiga kapacitet till vad som krävs för att implementera de nya kristallenergierna i sitt medvetande. Det innebär att kristall barnen hela tiden kopieras av sina föräldrar, lärare etc vilket leder till att deras energisystem laddas ur när de umgås med de vuxna. Det här gör att barnen tappar mycket energi och blir ”kalla” i systemet och de måste då stimuleras medvetandemässigt för att få tillbaka sin energi. Healing, zonterapi och kraniosakral behandling är något som kan användas för att barnet ska komma i form, men ofta fortsätter föräldrarna ändå att kopiera sina barns energi istället för att själva försöka utveckla sitt eget medvetande. Men det är ju inte bara föräldrarna som barnen har kontakt med dagligen. Det är därför mycket viktigt att veta vilka personer som barnen umgås med i sin vardag. Om det är människor med relativt låg energinivå som kanske kopierar barnens energi utan att de själva är medvetna om det, eller om det är stimulerande människor som kan tillföra barnet något? Även dagens barn har en tydlig livsuppgift här på jorden när det gäller att upplysa sina föräldrar och den äldre generationen, så fungerar det ju inte om man ständigt kör slut på dem varje dag. Precis som vuxna människor inte vill gå till jobbet varje dag, för att sedan vara helt slut när de kommer hem. Och även om kristallbarnen är rena kosmiska källor så är det fortfarande barn, med de förutsättningar och möjligheter som gäller för deras respektive ålder. Föräldrar och andra vuxna måste fortfarande lära barnen de vanliga spelreglerna som gäller på jorden. Kristallbarnen är också mycket säkrare på vad de vill och vad de inte vill, än vad tidigare barn har varit. De har nämligen sanningen helt integrerad i sina hjärtan.

Övergången från indigo till kristallaura

Kristallauran är mycket lik indigoauran. Skillnaden är att kristallbarnens ande energi finns inuti kroppen som en förstärkt livskraft, där indigobarnens ande energi befinner sig utanför kroppen som en förstärkt utstrålning. När indigoauran är redo att transformeras till en kristallaura , börjar balanskroppen och andekroppen i indigoauran smälta ihop till en enda energikropp, där aurans färg och struktur förändras från att vara en stark magnetisk indigofärgad kraft, till att vara en mer känslig rosa-lila kristallisk diamant med en kristallklar och skimrande lyster. Kristallauran verkar vara svag och känslig jämfört med indigoauran, men så är det inte alls. Den är tvärtemot mycket hårdare i sin struktur än indigoauran. I förlängningen av den ovan nämnda kristalliseringsprocessen i auran, börjar kroppen kristalliseras, där en stor del av andeenergin, som tidigare låg i andekroppen ytterst i indigoauran, rör sig genom den nyskapade kristallauran och vidare in i kroppen för att uppgradera energin där. 

Kristallbarnens egenskaper

Någonting som kännetecknar alla kristallbarn är att de är mycket rena i sina energier, ärliga av sin natur och extremt sanningssökande när de har kontakt med andra människor. De lindar inte in något av hänsyn till omgivningen. Till skillnad från indigobarnen saknar kristallbarnen den gränssättande blå energin i sin aura struktur. Det är dock inget problem för dem själva, eftersom att de är mycket medvetna om vad de gillar och inte gillar, och vilka personer som är bra för dem att vara tillsammans med. De tycker därför inte alls om att kompromissa. Om de själva anser att de är den enda vettiga människan isolerar de sig hellre från sin omvärld. Även mamma och pappa och den närmaste familjen måste tänka sig för i kristallbarnens närvaro. Dessa barn omger sig nämligen inte frivilligt med begränsande människor med kontrollerande och/eller destruktiva energier. Om föräldrarna inte gör som barnen vill, kan man vara ganska säker på att det snart uppstår ett stort kaos. Djupt inom sig har kristallbarnen en stark inre eld som kan få allt negativt i omgivningen att brinna upp.

På det undermedvetna planet kan barnen plötsligt skapa kaos hos omgivningen på både det ena och det andra stället. Barnen vill inte vara begränsade av sina föräldrar, bara därför att föräldrarna inte kan följa med i sina egna barns snabba medvetenhetsmässiga utveckling både på det inre och det yttre planet. Det är ett faktum att det nya barnen ofta inte förstår det långsamma och ibland komplicerade sättet vilket många vuxna med den gamla tidens energistruktur lever. Därför måste föräldrarna kunna sätta gränser och förklara, så att barnen accepterar och förstår varför de vuxna gör saker på ett visst sätt. 

Framtidens barn använder endast korta kommandon på tangentbordet t.ex, och de har ingen lust att använda de gamla metoder som deras föräldrar använde när de var barn. Gränssättning, konsekvenser, ansvar, direkt konfrontation, och ärlighet är ett nyckelord i den nya tidens uppfostran och därför kommer det i framtid att vara fokus på att ge korta och precisa förklaringar till barnen om varför och varför inte när det gäller barnens olika önskemål i livet. Om man respekterar det enskilda barnet och ger enkla förklaringar på alla frågor, så kommer man mycket långt med den nya tidens barn, som är konkreta i sitt sökande efter svar på både stora och små frågor. Om de också söker kärlek och trygghet då är det konkreta även här när de försöker uppfylla sina behov. Allt är enkelt och okomplicerat, så länge omgivningen kan följa med i kristallbarnens tempo och förståelse. 

 

Eldbarn med ren viljestyrka

Av de fyra elementen eld, vatten, jord och luft så representerar kristallbarnen eld energin och den rena viljan, att de brinner så starkt för allt som känns rätt för dem. I själva verket så är det omöjligt att inte brinna för dem. Det är dock inte bara barnens ande energi som brinner, för när anden är inuti kroppen innebär det att kristallbarnen har en lika hög inre värme inom sig. De föredrar därför ofta ljummet vatten i badkaret istället för varmt vatten, och drar gärna bort täcket på natten även under kalla vinternätter.

Det förekommer inte så många olika känslor i kristallbarnens liv, eftersom känslor egentligen bara är olika sätt att uttrycka sin personliga övertygelse på. Kristallbarnen är mycket enklare och mycket mer okomplicerade i sina uttryck än sina föräldrar, och visar tydligt om de är nöjda med en situation eller inte. De utsätter inte gärna sin kropp för en massa hormonella belastningar som en följd av många olika känslor. De är antingen glada, arga, eller ledsna. Mer okomplicerat behöver det inte vara. De vill dock gärna förstå olika mänskliga sammanhang, så att de bättre kan förstå och relatera till vuxna medmänniskor. De vill särskilt få förklarat varför många vuxna reagerar på allt runt omkring dem. 

 

Källa: Anni Sennov

Lämna ett svar