Den nya tidens energier och barn

 

 VART ÄR MÄNNISKAN PÅ VÄG?


Hela vår värld och människans liv är ständigt på väg, någonstans. Allting är i ständig ständig rörelse. Jorden snurrar. Anden och självaste livet är också i ständig rörelse. Det är ju egentligen materiella ting på jorden och texturer som kan behålla sin ursprungliga form under lång tid. Och om människan skulle kunna hålla sig lika lugn och stilla som materia, ja då skulle allt liv sluta existera. Jorden skulle minst sagt gå under till slut. Och om vi människor känslomässigt, psykiskt, fysiskt, mer eller mindre fastnar och där vi liksom inte har förmågan att själva ta oss fram eller att försöka ”go With the the flow” i livets naturliga rytm som jag brukar säga. Då skapas blockeringar och det skapas fysiska och psykiska obalanser. Därför är det så viktigt att människan håller sig i ständig rörelse, inre som yttre.
Så att du har ett bra levnadssätt, att du lyssnar på din kropp och dess behov samt att du tillgodoser dem också, regelbundet, så att inte dina fysiska batterier töms. För det är inte psyket hos människan som blir slutkört eftersom att du kan om du vill hålla dig vaken länge länge om det är någonting som intresserar dig mycket. Utan det är din fysiska kropp och din hjärna som tar ordentligt med stryk.
Det är dessa organ som kämpar hårt för att kunna sätta din kropp i system, skapa struktur, ramar, och hålla din kropp uppe. T ex hur många nyförälskade par ligger och sover bort sina dagar? De vill ju hellre få ta tillvara på tiden och leva ut sin kärlek etc.
Det som är spännande här är att kroppen inte blir så trött på livet, förälskelsen osv när kärleken pulserar inom en med full fart. Vem vill eller behöver sova ut efter att första förälskelsen har lagt sig. Grejen är den att kroppen behöver inte vila extra om dagen om sinnet är fyllt av glädje & lättja. Livet & anden är just de livselixir som håller din kropp igång och ger dig även ett längre och fysiskt liv än om allting går långsammare, är tyngre, deprimerande osv. Om livet flyter på, på ett positivt sätt så skapas det möjligheter att tillföra dig kroppen ännu kraftfullare livsenergi.

 

Vi är på väg att skapa mer utrymme åt anden i våra mänskliga system så att anden och livet kan få oss att leva fullt ut. Om man tittar på barnen på jorden, så låter de inte sig stoppas av kroppens fysiska begränsningar eller vuxna människors okunskap, eller brist på förståelse för vad dessa nya varelser faktiskt är utrustade med redan från födseln. Utifrån sett så är barnen fortfarande små och kan inte gå, tala, förstå det vuxna språket fullt ut, men inuti så är det oftast mer kompetenta med en större andlig förståelse än vad föräldrarna själva har eller andra vuxna medmänniskor.
Och av den anledningen så behöver föräldrar och vuxna lära sig att ge plats till att särskilt barnen men även de vuxna ska kunna utvecklas andligt, så att anden kan levas ut via kroppen fullt ut. Och även måste de vuxna hjälpa barnen så att de kan fungera inom de gamla ramar och strukturer som finns inom Samhället idag, tills att dessa har förändrats. Så att de så småningom kan passa de ”nya barnen och tidens energi”. Alla föräldrar till den nya tidens barn har stort ansvar på sina axlar. De vuxna representerar bron mellan den gamla och den nya tiden, och de måste nu lära sina barn att leva med en fysisk och andlig balans i livet, där det själva är en så kallad produkt av den ”gamla tidens energi” med fokus på allt som kan ses, höras och kännas.

 

Barnen kommer hit med en inre styrd intuitiv och helt ostrukturerad andeenergi och livskraft i sina system som är fullt synlig för alla vuxna. Den här energin måste de vuxna kunna ta till sig som sin egen och de bör eller får inte behandla den som något främmande som måste kontrolleras eller avslutas så fort som möjligt. Den ”nya tidens barn” är normalt mycket kloka med stor mänsklig insikt, och öppna för allt nytt, så kan de på många vis vara med och inspirera sina föräldrar och andra vuxna till personlig utveckling. Då krävs dock att de vuxna är öppna och positiva inför barnens inuti vardagen. I stort sett kan vem som helst se att ”den nya tidens” barn skiljer sig från tidigare generationers barn. De är nämligen så fulla av liv & energi att det nästan tar död på sina föräldrar, lärare och andra vuxna runtomkring dem. Och om de vuxna inte själva har den nya tidens energi, så riskerar de att deras egen person och system kraschar flera gånger om, om dagen när de försöker hänga med i barnens inre och yttre tempo. Dessa barn har ju dock kommit hit för att stanna, och eftersom de blir fler och fler av dem och den vuxna människan väljer att skapa dem, så måste samma vuxna hitta bra och snabba lösningar på eventuella arbets & kommunikationsproblem mellan generationerna.

 

Den vuxna delen av vår befolkning måste bli mer flexibla när det gäller att släppa in nya och ostrukturerade energier i sina liv. Och de måste även vara mer uppmärksamma när de ska sätta gränser gentemot dagens barn, vill säga barn med dess tiden nya energi. Barnens energi är i många fall mycket starkare än föräldrarnas. Det här gör ju att föräldrarna måste ha gränsdragningar och konsekvenser integrerade i sig själva som mycket viktiga funktioner i sin verktygslåda att använda sig av när det behövs. Den nya tidens barn får inte köra över de vuxna fullständigt med deras starka, ohämmade, gränsöverskridande energier och språk. Tyvärr skredet på många platser runtom i världen idag. Men både barnen och de vuxna måste visa varandra ömsesidig respekt. Tittar man på de positiva aspekter kring integrering av det nya tidens ostrukturerade energier. Då blir det uppenbart att många vuxna i framtiden kommer att behöva omvärdera både sitt föräldraskap och sin egen syn på omvärlden. Barnen får nämligen de vuxna att öppna ögonen och framförallt föräldrar, eftersom att barnen själva avspeglar de egna vuxnas beteende i minsta detalj. Dessvärre så finns det ingen ”delete” knapp som det finns på ett tangentbord vilket gör att även föräldrarnas dåliga egenskaper snabbt också syns i barnens beteende. Så märker du att ditt barns beteende avspeglar många sämre egenskaper hos en själv, då betyder det att du måste börja förändra ditt eget beteende innan du kan börja påverka barnets beteende. Den nya tidens barn behöver ofta hjälp med att förstå och respektera de vanliga rutinerna som man gör i hemmet. Eller generellt i dagens samhälle. Sen när de har förståelse för detta då kan de börja få inflytande. Då kommer de att framföra en del konstruktiva förslag på olika förändringar och framför allt när det gäller att ta genvägar genom system.

 

Barnen måste kunna hantera sig själva och sin egen energi innan de kan få större inflytande över sina egna liv och den närmaste omgivningen. Det är inga små mängder energi som det handlar om när det gäller dessa nya barn. Om barnens energi släpps ut i samhället utan tillsyn & kontroll, så kommer det att skapa en hel del problem. Och då är det ju även man själv som har orsakat det. Föräldrarna till dessa barn behöver därför se till att barnen kan hantera sin egen personliga strömbrytare innan de släpps ut i samhället/ den stora världen. Och de här är ju även någonting som varje förälder kommer bli varse om ju längre vi rör oss in i den nya tidens energi, där ärlighet, direkt konfrontation, konsekvens,  och ansvar är vardag för många människor. När vuxna människor runtomkring dig väljer att skaffa barn så kan de inte bara släppa in en del av barnet i sitt hjärta för att de inte klarar av att rymma hela barnets väsen. Det är hela barnet eller inget barn som gäller , annars så måste föräldrarna överlåta ansvaret till andra vuxna. Och de kan inte räkna med att det går att be om ursäkt senare i livet, när det är någon annan som har tagit ansvar för barnets uppfostran. För den nya tidens barn är lika lojala mot dem som tar hand om dem i livet, som barn förr i tiden var gentemot de mest ansvarslösa föräldrarna. Idag har föräldrarna ingen garanti för att barnen ska älska dem resten av livet om föräldrarna själva inte bidrar med något positivt under barnets uppväxt – vilket bör bli ganska rättvist. Man får inte uppmärksamhet och energi från sina barn genom att bara vara en biologisk förälder, utan genom att vara närvarande för barnet.

 

Källa: Anni Sennov

🤍