Änglavägledning v.21

 

NYA RELATIONER & NYA ARBETEN 

Nya former av relationer och arbeten är på väg att skapas som ett resultat av dina ansträngningar med din egen personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande.

Dessa nya relationer och arbeten kommer att reflektera din gudomliga inre själs egenskaper och kommer att uttrycka medvetandet hos de människor som bidragit med sina individuella inre resurser till en allmän, helande flodvåg.

Dessa relationer & arbeten kommer också att uttrycka en ny integrering av hjärta, själ och sinne.

De kommer att skapas som individuella spegelbilder av dina unika inre själs egenskaper. När du växer personligen så växer du även in i mer ansvarsfulla, hälsosamma, konstruktiva och positiva relationer och arbeten.

Du kan inte längre sitta och vänta på att dessa relationer och arbeten ska ”dyka upp”. Utan du kommer inte att ”hitta” dessa relationer eller arbeten, du kommer att skapa dem.

Nya former av relationer och arbeten kommer att skapas som svar på en utvidgad medvetenhet hos människor. Det kommer inte att vara dina yttre meriter (status, materiella tillgångar, pappersmeriter, högre utbildning, utseende etc.) som är viktigast i dessa nya relationer och arbeten, utan ditt engagemang för ett högre syfte som betyder mest. Från det utgångsläget är du starkare tillsammans och nya dörrar för oändliga möjligheter kommer att öppnas.

Kom ihåg att de som Gud har fört samman kan ingen människa skilja åt och det som tillhör dig kan ingen annan ta ifrån dig.

Namaste Zäta 

Lämna ett svar