Änglavägledning v.16

 


DIN INRE KALLELSE, LIVSUPPGIFT & ÖVERFLÖDET INOM DIG
__

Hur du ser på dig själv och vem du tror att du är, det är nära förknippat med hur du ser att andra också behandlar dig. Många människor klagar på att andra inte behandlar dem tillräckligt bra och att de upplever att de inte får tillräckligt med respekt, uppmärksamhet eller erkännande av andra och världen.

Det är vanligt att människor ser på sig själva som ett behövande ”litet jag” vars behov inte blir uppfyllda. Den här grundläggande missuppfattningen av en falsk och gammal trosföreställning skapar stora problem i alla aspekter av livet. Människor verkar tro vanligtvis att de inte har något att ge och att stora delar av världen och andra människor undanhåller dem det de behöver.

Om den falska trosföreställningen om brist  oavsett om det är frågan om pengar, erkännande, kärlek och så vidare har blivit så snedvriden så  är det en del av din självbild, dvs det har blivit en del av hur du ser på dig själv och vem du tror att du tror att du är. Och då kommer du alltid att uppleva en brist. Istället för att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv, ja ser du bara brist. Genom att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv är grunden till allt överflöd, din sanna livsuppgift, din äkta identitet och din inre kallelse. Källan till allt överflöd finns inte utanför dig själv. Utan den finns och är redan en del av dig. 

Det du tror att världen och andra människor undanhåller dig är i själva verket saker som du undanhåller världen och andra människor. Du undanhåller det eftersom du innerst inne fortfarande tror att du är liten och att du inte har något att ge andra. Det är dags nu att kliva ur denna ”litenhet” och släppa denna gamla och falska trosföreställning. Du är redo, annars skulle du inte läsa det här just nu.

Du kan inte ta emot något som du inte ger. Utflödet bestämmer inflödet. Det är en utav de grundläggande universella lagarna.

Allt det du tror att världen och andra människor undanhåller dig, det har du redan inom dig. Men, om du inte tillåter dig att börja ge de här sakerna till din omgivning kommer du inte ens att veta om att du har det och kan vidare då inte förmå dig att ta emot det.

Testa gärna följande i några veckor:

Det du tror att andra människor eller världen undanhåller dig beröm, vänlighet, kärlek, respekt, uppskattning, hjälp, omsorg och så vidare- ge det till dem. Om du inte tror att du kan så agera bara som om du kan det, så kommer alltsammans till dig. Det innefattar även välstånd, yttre överflöd, inre överflöd och att finna din inre kallelse och livsuppgift.

Börja med att se och erkänna överflödet utanför dig. Se livets alla rikedomar överallt omkring dig. Solens värme, de vackra blommorna, uppskattning av att ha ett hem, mat på bordet, din familj – liten som stor, barn, partner och alla naturens växlingar. Livets rikedomar finns närvarande i varje steg du tar.

Att se och erkänna det överflöd som finns omkring dig väcker även överflödet inom dig. Låt det sedan strömma ut från dig. När du är vänlig och ler mot någon annan människa så strömmar det redan ett litet utflöde av energi och du blir då en givare, den som ger till andra.

Du behöver egentligen inte äga någonting fysiskt för att uppleva överflöd, men om du känner dig rik så kommer du automatiskt att attrahera in mer av det i ditt liv. En annan grundläggande universell lag är att överflöd kommer bara till dem som redan har det. Tänk på att både överflöd och brist är endast olika inre tillstånd som kommer till uttryck som din egen verklighet. Antingen så väljer du att se brist i allt, och då är det brist som du även kommer att få uppleva i ditt liv. Eller, så väljer du att se överflöd i allt och då är det överflöd som du kommer att uppleva i ditt liv.

Så nu är det DU som väljer!

Och vad väljer du?

KÄRLEK Zäta 

Lämna ett svar