Änglavägledning ~ V.8

MILDHET, VÄNLIGHET & MEDKÄNSLA 

Allt vad du vill att andra ska göra för dig de behöver du också göra för dem”.


-Den gyllene regeln-

Även det omvända kan du använda dig av i ditt liv och i din vardag: 

”Allt vad du inte vill att andra ska göra mot dig ska du inte heller göra mot dem”.

Genom att du tillämpar den gyllene regeln in i ditt liv och i din vardag så innebär det att du ska börja leva ditt liv efter den.

Och att leva ditt liv efter den innebär vidare att du praktiserar den genom att uttrycka den i allt du gör genom att börja vara den.

Och att börja vara den innebär att du utvecklar de själsegenskaper som är i linje med den gyllene regeln och sedan uttrycker du dessa själsegenskaper till allt och alla. De själsegenskaper som är i linje med den gyllene regeln är följande: 

Mildhet, vänlighet och medkänsla.

Dessa själsegenskaper resulterar i goda handlingar som alltid ger din själ den näring som den behöver.

Mildheten är att inta en attityd av ömhet och kärlek till människor och till världen omkring dig och vilken kommer från en djup inre önskan att inte skada någon eller något. I mildhetens närvaro är alla trygga. Det är att omfamna i stället för att kontrollera. Att röra sig med visdom, beröra med mjukhet, prata lugnt och tänka vänligt.

Vänligheten är när du har förmågan att kunna möta andra med värme och omsorg så att andra alltid kan känna sig välkomna. I vänlighetens tecken accepterar du de läxor livet lär dig i medvetenhet om att misstag ofta är dina bästa lärare. För att kunna vara genuint vänlig mot andra, behöver du först utveckla en vänlig attityd till dig själv. Sedan när du upplever vänlighetens äkta energi skäms du inte eller lägger skam på andra med illusionen att du bör vara perfekt. Alla människor gör sitt allra bästa och vet med säkerhet att det räcker. Vänligheten påminner människan om att du hellre än att vara stolt bör vara tacksam för dina framgångar. Och vänligheten får dig att göra de mest små och enkla saker som om de vore stora och ädla.

Medkänslan är en djup gudomlig kärlek till allt och alla. Medkänsla kan endast strömma fritt
från ditt hjärta när du inte dömer utan i stället försöker förstå. Du behöver din egen
medkänsla precis lika mycket som andra. Oavsett om det är en stilla bön eller en mild
beröring, så är medkänsla en ovärderlig gåva. När du upplever en äkta medkänsla förstår du att du kan bara kan behålla det du själv ger.

”Visa medkänsla om du vill att andra ska vara lyckliga. Och inte minst om du själv vill vara lycklig, så visa medkänsla också.”
-Dalai Lama

🧡

Lämna ett svar