Jordelementet ~ v.51

OXE ~ JUNGFRU ~ STENBOCK 

VAD KAN DU TA MED DIG FÖR VECKAN?

Du kan vara i vilken situation som helst egentligen där viss oro finns.. även där andra har åsikter om det ena och det andra. Du kan bli konfronterad, satt som måltavla för andras egna projiceringar, kanske tvivlar du på dig själv och din förmåga etc. Oavsett vad någon annan påstår, påstått, säger eller kommer att säga kära du så ska du veta med dig att du redan är precis perfekt så som du är. För du skapades helt perfekt. Du behöver inte försöka sträva efter mer storhet, eftersom du är felfri på alla vis just nu. Din hälsa, din andlighet, dina känslor, dina relationer och ditt syfte är redan idealistiskt. Enda anledningen till att du kanske inte ser ditt liv så är att du letar efter fel. Fel som inte existerar. Men då ska du veta att vad du än söker så kommer du att finna det. Brister är omöjliga i himlens värld, men du har en fri vilja att se och uppleva vad du vill. Under kommande vecka så ska du söka reda på undret inom dig själv, inom andra och i alla situationer. Se det strålande ljus som nalkas som gryningen och jagar mörkret på flykten. Föreställ dig att se och känna fulländningen hos allt och alla under veckan. Ju mer öppen du är för denna möjlighet, desto mer upplever du det. Du är skapad utan defekter. Din hälsa, din ekonomi, dina relationer, din karriär, ja allt de du kan tänka dig är underbart nu. Tankens kraft är starkare än du tror.

💚

Lämna ett svar