V.46 änglainsikt

 

ATT SÄTTA PERSONLIGA GRÄNSER


Var går din egen personliga gräns?

Vilka är dina personliga gränser där du tydligt och med absolut klarhet känner att du kan säga:

”Hit men inte längre?”

Genom att sätta personliga gränser är att känna egenvärde och att ha integritet. Det är Endast DU som kan ange ramarna för dina personliga gränser.

Och du behöver ta reda på var dina gränser går och tydliggöra dem för dig själv genom att skriva ner dem. Sedan gör du ett avtal med dig själv att oavsett vad som händer så ska du hålla dina gränser, och om någon överträder gränserna måste du agera.

Att veta var dina personliga gränser går har sitt ursprung i självkännedom. När du växer, utvecklas och utvidgar din självkännedom och så ändras även dina personliga gränser. Därför kan det vara bra att se över dem då och då Så att det inte blir så att du flyttar dem. 

Var än dina personliga gränser går behöver du acceptera och omfamna dem samt vara beredd och ha mod att ta konsekvenserna och agera om de överträds. Du behöver även respektera andras personliga gränser och ta konsekvenserna om du överträder någon annans gränser. De personliga gränsdragningarna fungerar ömsesidigt åt båda håll.

Alla har personliga gränser! alla ska ha personliga gränser! Du behöver bara synliggöra dem. Att tro att du inte har några gränser är ett typ av självbedrägeri. Endast DU kan veta vilka just dina gränser är. Och Allt jag vet är att du har dem.

Dina personliga gränser är de saker du vet känns riktiga för dig även om de kanske inte känns viktiga för andra. Det kan vara de saker som verkligen stör dig men som lämnar andra fullständigt oberörda.

Rannsaka ditt hjärta och deklarera var dina personliga gränser går. Du kanske bara har en gräns, eller så har du kanske många.

Kom ihåg att din personliga gräns är en okränkbar gräns som bör förmedlas med fakta, ömhet och vänlighet, inte med något hot.

Tillåt dig att upptäcka var dina personliga gränser går och låt dem vägleda dig till att ha det sorts liv som motsvarar dina behov.

Ytterst och viktigast av allt handlar gränsdragningar egentligen om TRYGGHET och FRIHET.

Viktigt att veta om gränsdragningar:

  • Du tillåter dig själv att ha gränser eftersom du annars sviker dig själv genom att acceptera saker som överskrider en gräns som existerar, och som skadar dig (fysiskt, emotionellt, mentalt eller själsligt) om någon går över din gräns.
  • Tillåt dig själv att få tid att upptäcka vad gränserna egentligen innebär för dig.
  • Du behöver informera människor som behöver informeras om var dina gränser går. Detta görs med omtanke, vänlighet och konstruktiv information, inte med hot.
  • Du behöver ha mod att vara konsekvent och ta dina gränser på allvar. En gräns är en överenskommelse som inte får brytas eller överskridas och du behöver vara beredd på att agera när den överträds.
  • Att veta dina gränser är detsamma som att kunna säga: ”Jag vet vad jag behöver för att vara lycklig!” 

    Kärlek Zäta 

Lämna ett svar