Se alla varelser som friska 13/7-2021

SE ALLA VARELSER SOM FRISKA

Hur du ser på din omgivnings hälsa har samma effekt som dina reflektioner i fråga om välstånd – ditt sätt att betrakta andra människor som fulla av liv, vitala och perfekta strålar denna varseblivning över din egna fysiska kropp. Och du skänker bort hälsa i gåva när du betraktar andra på det här sättet. Hälsa är alltså det naturliga tillståndet för alla – det var så vi blev skapade vi människor. När du ser en persons friskhet – oberoende av yttre bländverk bevittnar du det gudomliga inom den personen.

Så det du ska göra idag är att du ska se och uttrycka friskhet överallt där du går och fokusera på denna andliga sanning inom alla människor. Kärleken inom dig och andra förser välbefinnandets eld med näring så att den växer och blir mer framträdande i allas liv. Perfekt hälsa är din sanning, därför att guds skapelser är alltid friska. Detta ser du var du än går idag för alla människor är friska.

❤️

Lämna ett svar