Änglavägledning v.28

KONSTEN ATT LYSSNA MED FULL UPPMÄRKSAMHET 

Denna vecka vill änglarna hjälpa dig med att lyssna på dig själv, på andra och på din högre kraft med full uppmärksamhet och koncentration. (Din högre kraft kan vara Gud, änglar, kärleken, ljuset, källan etc.)

Änglarna vill lära dig en viktig andlig princip, som är att:

Det du koncentrerar dig på och där du lägger din uppmärksamhet är det du upplever och kommer att få uppleva i ditt liv.

Vill du ha en annan upplevelse av ditt liv så börja med att medvetandegöra var du lägger din uppmärksamhet och vad du väljer att koncentrera dig på. Din medvetenhet följer din koncentration. Denna energi är alltid neutral i sin ursprungliga form. Det är du som väljer hur denna energi ska riktas.

Hur och på vad och vem riktar DU DIN energi?

Det finns tre olika riktningar att rikta DIN energi på:

1. INÅT. Du kan välja att rikta din energi inåt och lyssna på dig själv och ditt inre med full uppmärksamhet.

2. UTÅT. Du kan välja att rikta din energi utåt och lyssna på andra (människor, djur och natur) med full uppmärksamhet.

3. UPPÅT. Du kan välja att rikta din energi uppåt och lyssna på din högre kraft med full uppmärksamhet.

Alla människor använder alla de tre olika riktningarna olika mycket. Du riktar din energi med hjälp av din vilja. Din viljekraft är nyckeln till att kunna rikta din energi och hålla oönskad energi som riktas mot dig borta. Det viktiga är att du nu medvetet börjar rikta mestadels av din energi uppåt, eftersom att: 

  • Brister du i konsten att kunna lyssna på dig själv och ditt inre med full uppmärksamhet, så är det svårt att kunna lyssna på andra med full uppmärksamhet.
  • Brister du i konsten att kunna lyssna på andra med full uppmärksamhet, så är det svårt att kunna lyssna på Din egen högre kraft med full uppmärksamhet.
  • Brister du i konsten att kunna lyssna på Din högre kraft med full uppmärksamhet, så är det svårt att kunna lyssna på dig själv med full uppmärksamhet.

När du börjar att ha full uppmärksamhet och koncentration på Din högre kraft så löser sig de andra två riktningarna automatiskt. Och när du är i kontakt med Din högre kraft så är även din vilja i samklang med Den gudomliga viljan och allt du gör då, är alltid i samklang med de andliga lagarna som i sin tur alltid ger det bästa resultatet.

Att kunna konsten och ha förmågan att LYSSNA med full uppmärksamhet är att inte tänka på annat när du riktar din energi inåt, utåt eller uppåt. Det är att kunna ha full koncentration på en sak i taget och en uppgift åt gången. Det är att vara medvetet närvarande i nuet och det innevarande ögonblicket. Det är att ha kontakt med Din högre kraft oavsett vad du gör.

Den konsten och förmågan kan ALLA träna sig till, om man vill.

Ett bra sätt är regelbunden meditation.

Därför vill änglarna att DU från och med NU avsätter tid för regelbunden meditation. Att meditera regelbundet är att meditera (oavsett om du känner för det eller inte) varje dag. Djupet på din meditationsutövning är mycket viktigare än längden på din meditationsutövning.

Vad väntar du på?


Kärlek Zäta
❤️

Lämna ett svar