Låt idéer komma 14/4-2021

LÅT IDÉER FÅ KOMMA TILL DIG

Det universella sinnet har oändliga idéer som du alltid kan använda dig av. Du får dem till dig som svar på frågor du ställer ut till universum med klar och stilla medvetenhet. Idag ska du fråga anden om vilket ämne som helst där du behöver ha och få vägledning i. Du kan tänka din fråga eller säga den högt. Någongång idag ska du sätta dig i lugn och ro och observera idéer som du får efter. Arne fråga du ställer. För att höra svaren behöver du bara ta dig tid att sitta tyst och lyssna. Dessa idéer är gåvor till dig från universum. Du är redo och i stånd att handla i enlighet med dem, och hela skapelsen stödjer dig hundra procent när du gör det. Öppna ditt sinne för de svar som universum låter dig ta del av, och du får med lätthet strålande, nya idéer. Och du följer dem i samarbete med anden själv.

❤️

Lämna ett svar