Det finns någon du behöver förlåta… 13/4-2021

FÖRLÅT NÅGON..

När någon annans agerande utlöser smärta så känner du säkerligen en ovilja gentemot den personen. Men när du går med denna känsla inom dig så skadar du bara dig själv eftersom den sänker din energi, din entusiasm och din effektivitet. Alla ovänliga ord eller handlingar som en annan människa riktar mot dig är bara en återspegling av den personen. Hans eller hennes beteende är inte ett påstående om ditt sanna jag. När människor uppför sig ovänligt stänger de ute ljus och kärlek ur sitt liv, vilket sedan drar till en fler upplevelser som underblåser deras missnöje. Ju mindre värda att älskas människor förefaller vara, desto mer behöver de kärlek som läker såren och tänder värme i deras hjärtan. Men detta betyder inte att du måste tillbringa tid tillsammans med dem som tycks vara otrevliga mot dig. Du kan sända dem goda tankar från ett tryggt avstånd och ändå uppnå ditt mål. Är du riktar kärlek mot någon som du tidigare har känt ovilja mot så sker läkning på tre plan, vilka är följande:

1. Den befriar dig från den smärta och oro som orsakas av vrede.
2. Den bryter icke önskvärda mönster som du har, eftersom du alltid drar till dig det du tänker på.
3. Den bidrar till den andra personens läkning. 

SÅ min vän, vem är det du behöver förlåta idag? De positiva du erfar genom att göra det överträffar vida den eventuella tillfredställelse du kunnat få av att hålla fast vid denna bitterhet. Släpp taget om den och bli fri!

Den första person och relation som du kommer att tänka på behöver du förlåta och släppa taget om då bitterhet hänger kvar er emellan. Förvandla gammal ilska till helande kärleks energi. Var villig att förlåta.

❤️

Lämna ett svar