Änglavägledning v.31

 

VAD ÄR EGENTLIGEN ETT PROBLEM 


Problem är egentligen inget annat än mentala konstruktioner av situationer som uppstår.

När en situation uppstår behöver den hanteras, inget annat. Det är när du går in med dina egna tankar och känslor och dömer situationen som ”bra” eller ”dålig” som ett problem skapas. Du tappar då kontakten med medvetenheten bortom dina tankar och känslor och du upplever då en obekväm känsla av obehag, motstånd, rädsla, oro, missnöje, skuldkänslor etc. Själva situationen är alltid neutral. Det är du som väljer hur situationen ska tolkas.

Kom ihåg att Du ÄR inte dina tankar och känslor. Tankar och känslor är något du har och kan uppleva, inte något Du ÄR.
Du ÄR medvetenheten bortom dina tankar och känslor som betraktar och iakttar dessa.

Det är när du identifierar dig med dina tankar och känslor som problem uppstår. När du identifierar dig med dina tankar och känslor så skapas en känslomässig bindning till situationen. Detta gör att du kommer att se situationen genom dina tankar- och känslors ”glasögon”, vilket i sin tur gör att du inte med klarhet kan se situationen som den verkligen är. Det skapas ett ”filter” mellan dig och situationen.

Tankar och medvetande är inte samma sak. Dina tankar är endast en liten del av medvetandet som inte kan existera utan medvetandet. Däremot kan medvetandet existera utan några tankar. Känslor är kroppens reaktion på olika tankar, dina eller någon annans, och de uppstår i skärningspunkten mellan kroppen och sinnet.

En fientlig tanke av något slag, din egen eller någon annans, leder till en viss ansamling energi i kroppen som uttrycker sig som oro, motstånd, obehag, rädsla, negativitet etc.

Dina tankar och känslor är alltid präglade av det förflutna och strävar alltid efter att återskapa det som är välkänt för dig, även om det är smärtsamt. Därför kan du aldrig lösa ett problem på den nivå där problemet har uppstått, för du kommer då bara att upprepa det förflutna.

När en situation uppstår så börja med att stanna upp och ta några djupa andetag. Överlämna situationen till Din Personliga Högre Kraft och be om hjälp innan du hinner sätta en mental etikett på situationen. Sedan bestämmer du dig för att villigt hantera situationen, på så sätt behöver situationen inte utvecklas till ett problem. Du kan hantera en situation på följande sätt:

1: Agera. När en situation uppstår kan du välja att agera, det vill säga lämna situationen eller förändra den.

Att lämna situationen innebär att du först lämnar situationen i ditt inre. Det vill säga du släpper alla negativa rädslobaserade tankar och känslor kring situationen och de personer som är inblandade i den. På så sätt går du inte omkring och ältar negativa tankar eller vältrar dig i ett känslomässigt drama kring det som har hänt. Därefter kan du bestämma dig för om du även behöver lämna situationen eller personen fysiskt.

Att förändra den innebär att du transformerar om situationen. Det gör du genom att ta tag i den direkt genom att ringa det där samtalet, prata med den där personen, skicka det där brevet etc. Du visar att du är villig till att göra det som situationen kräver. Du visar att DU är villig till att förändras, så att en transformation kan genomföras.

2: Acceptera. När en situation uppstår och du inte kan varken lämna situationen eller förändra den så behöver du acceptera den. Att acceptera den är ett val du gör i stunden, vilket innebär att ibland behöver du acceptera att du för tillfället inte klarar av att lämna situationen eller förändra den. Då inväntar du modet till att klara av att agera, utan att döma situationen, bli passiv eller handlingsförlamad. Du väntar helt enkelt in rätt tillfälle. Under tiden gör du det som krävs för att kunna agera.

Din Personliga Högre Kraft existerar i klyftan mellan betraktaren och det som betraktas, och där bearbetas medvetandet. När du ber Din Personliga Högre Kraft om hjälp så hjälper den dig genom att leda dig bortom dina tankar och känslor till det rena medvetandet där du kan finna konstruktiva lösningar på de situationer som uppstår, utan att du behöver upprepa det förflutna och skapa ett problem.

Använd gärna bönen nedan:

”Kära Änglar

Jag överlämnar denna situation till Dig.

Jag förstår inte det här, men det gör Du.

Jag ser inte framtiden, men det gör Du.

Jag vet inte vad som är bäst för alla, men det gör Du.

Jag lägger min tillit till Dig.

Tack för att Du visar att lösningen redan finns här. 

Jag är villig att se situationen genom Dina ögon.”

 

Lämna ett svar