Änglavägledning ~ v.11

YTTRE FRED BÖRJAR MED INRE FRID

För att världen ska förändras behöver du gå på djupet inom dig själv och låta förändringsprocessen starta där. Det handlar inte längre om hur långt du lyckas gå, utan om hur djupt du tillåter dig att gå inom dig själv. Vart du än går tar du dig själv med dig.

Att försöka förändra världen genom att ”rätta till världen” är som att försöka förändra en film genom att ändra på filmduken. Den värld du känner till är bara en filmduk som du projicerar ditt medvetande på, och filmen är densamma tills ditt eget medvetande förändras och utvidgas.

Om du vill förändra världen, behöver du starta med att förändra dig själv. Istället för att be Gud förändra världen, ber du alltså Gud om att förändra dig själv. När detta faller sig naturligt i ditt sätt att tänka, då vet du att ditt medvetande håller på att utvidgas och du börjar automatiskt att se världen från ett högre perspektiv. Du blir på så sätt en budbärare och ett verktyg för yttre fred genom din inre frid.

När vi är grundade i inre frid så skapar vi, utan ansträngning, relationer och situationer som bygger på tillit, respekt och medkänsla. Inre frid är oundvikligt för dem som skapar yttre fred. Inre frid och yttre fred går hand i hand.

”Kära Gud,

Jag är villig att förändra mig själv. Tack för att Du hjälper mig.

Tack för att du höjer mina tankar om mig själv och andra och hjälper mig att uppleva den frid som jag vet existerar i allas hjärta.

Tack för att du höjer mig över världens mörker och låter mig genomdränkas av ljus, så att jag kan vara din budbärare och ditt verktyg för yttre fred genom min inre frid.

Jag överlämnar alla mina tankar, känslor och problem till dig. Jag vet att lösningen redan finns här och genom att jag villigt överlämnar allt till dig så vet jag att jag får en gudomlig lösning och ett gudomligt svar tillbaka.

Jag är villig att se mig själv, min situation, mitt liv och världen på ett annat sätt och jag är redo att göra det som krävs av mig för att vara din budbärare och ditt verktyg av frid, fred, ljus och kärlek till allt och alla jag möter.

Amen”

🔮

Lämna ett svar