V.49 änglainsikt

KLARHET 

Det är dags att träna upp klarhetens muskel. Och det kan du göra genom att stå för vad du tycker och tänker samt att klargöra vad du vill, både för dig själv och andra. Det gör du på ett sätt genom att vara ödmjuk, visa medkänsla och genom att inte uppvisa någon dömande attityd, utan att skuld eller skambelägga varken dig själv eller någon annan. På så sätt uppstår inga missförstånd.

Det är nämligen väldigt lätt hänt att missförstånd uppstår med andra människor. Du kan ha de bästa intentionerna men ändå uppstår det misstolkningar av det du uttrycker. Och då är det just sådant som händer och i ett sådant läge är det bäst att helt enkelt bara släppa taget och överlämna utgången av situationen till Din Högre Kraft. Att ångra missförstånd som har inträffat med människor tjänar ingenting till så länge du med säkerhet vet att du har gjort det bästa du kan och förmår. Lägg inte så mycket fokus på att försöka ”rätta till” detta missförstånd. Släpp taget om bindningen och identifikationen med missförståndet. Alla gamla missförstånd kommer att helt upplösas och transformeras av den store Alkemisten Tiden.

Ibland kan det vara så att när du t ex försöker ”rätta till” ett missförstånd så skapas bara ännu mer missförstånd. Och Det beror ofta på att du och den andre är helt olika. Ni har helt enkelt olika personligheter, och olika personligheter ser världen från olika perspektiv. När du träffar en personlighet som överensstämmer med dig själv så uppstår sällan några missförstånd. Då förstår ni varandra eftersom ni ser världen på ett likartat sätt. Utmaningen som uppstår är när du möter en människa som har en annan typ utav personlighet än vad du har, eftersom ni då kommer att se saker och ting från helt olika perspektiv. Det ena är inte bättre eller mer rätt än det andra. Det är endast en och samma situation som tolkas från olika perspektiv. Oftast är det bara en ökad förståelse som saknas.

Missförstånd uppstår enbart ur ouppfyllda önskningar. Förvänta dig ingenting från andra och använd inte andra för att uppnå dina egna syften. På så sätt kan inte deras handlingar komma i konflikt med dina önskemål. Stå för vad du tycker och klargör vad du vill på ett så medkännande och ödmjukt sätt som bara DU kan.

MED KÄRLEK Zäta 

Önskar er alla en underbar vecka 

Lämna ett svar