V.39 änglavägledning

EGENVÄRDE 

Änglarna vill denna vecka tala om för dig att DU har utvecklats och förändrats, vilket innebär att ditt egenvärde har ökat.

Detta kan skapa förändringar i dina relationer med människor, eftersom rollerna i relationen förändras. Det gäller i alla typer utav relationer där du behöver samspela med andra människor. Det som är viktigt att komma ihåg är att hela relationens dynamik håller på att transformeras, eftersom att du inte längre har något behov av att tävla, att ha rätt eller att få dina egna syften uppfyllda genom någon annan.

Och Änglarna ber dig att låta transformationen ske, oavsett vad det innebär. Det kommer att bli till det bästa för alla parter. Alltid!

Änglarna undrar om du… :

  • Är omgiven av människor som är ”felfinnare” och som hellre anmärker och kritiserar dig & det du gör/ tänker/ känner/ säger/ uttrycker, istället för att uppmuntra dig?
  • Är snabba på att anmärka, kritisera och finna fel hos dig, sig själva eller andra, istället för att uppmuntra dig, sig själva och andra?

Ett Bristande självförtroende och självkänsla kan driva dig till att söka en känsla av egenvärde utanför dig själv, vilket ofta tar sig uttryck i någon form av konkurrenstänkande.

Konkurrens och avundsjuka smyger sig ofta in i många relationer, oavsett vilken typ utav relation. Och om båda parter kanske har låg självkänsla, och så tävlar de med varandra istället för att kunna tycka bättre om sig själva. Så länge man ser något värde i att spela det här spelet, stannar man kvar i relationen även om den är problematisk och konfliktfylld.

Kom då ihåg att DU förändrats och utvecklats. Ditt självförtroende och din självkänsla har ökat och detta innebär att du värdesätter dig själv på ett helt annat sätt än bara för ett år sedan. Det är något bra och positivt. Låt ingen annan få dig att tro något annat. Du vet vad du gör och var du är på väg. Fortsätt framåt och kom ihåg att:

  • ”Det som tillhör dig, kan ingen annan ta ifrån dig.”
  • ”De som Gud har fört samman, kan ingen människa skilja åt.”

Med kärlek Zäta 

Lämna ett svar