V.22 änglavägledning 💙

STANNA UPP, ACCEPTERA, SLAPPNA AV, ÖVERLÄMNA 

Denna vecka vill änglarna ge dig ett redskap när obehagliga känslor, tankar, situationer eller problem uppstår.

Börja med att:

1. Stanna upp. Ta några djupa andetag.

2. Acceptera att det är som det är, oavsett vad eller vem som du tycker har orsakat detta obehag inom dig.

3. Slappna av. På så sätt kan den stagnerade energin lättare frigöras från din kropp och sinne.

4. Överlämna. Ha tillit till att det finns något större än dig själv som vill dig väl och hjälper dig.

Därefter kan du ta ett beslut om hur du vill hantera situationen. Då kan du antingen välja att agera eller acceptera.

Sen vill änglarna hjälpa dig att förstå att du inte är dina tankar och känslor. Du är medvetenheten bortom dina tankar och känslor som betraktar och iakttar dessa.

Det är när du identifierar dig med dina tankar och känslor som problemen uppstår. 

Tankar och medvetande är inte samma sak. Dina tankar är endast en liten del av medvetandet som inte kan existera utan medvetandet. Däremot kan medvetandet existera utan några tankar.

Känslor är kroppens reaktion på olika tankar, dina eller någon annans, och de uppstår i skärningspunkten mellan kroppen och sinnet.

En fientlig tanke av något slag, din egen eller någon annans, leder till en viss ansamling energi i kroppen som uttrycker sig som oro, rädsla, negativitet etc.

Dina tankar och känslor är alltid präglade av det förflutna och strävar alltid efter att återskapa det som är välkänt för dig, även om det är smärtsamt. Därför kan du aldrig lösa ett problem på den nivå där problemet har uppstått, för du kommer då bara att upprepa det förflutna.

Så nu vill änglarna att du ska komma ihåg att problem är inget annat än mentala konstruktioner av situationer som uppstår. När en situation uppstår behöver den hanteras, inget annat. Det är när du går in med dina tankar och känslor och värderar själva situationen som ”bra” eller ”dålig” som ett problem kan uppstå. Du tappar då kontakten med medvetenheten bakom dina tankar och känslor och du upplever då obehag, rädsla, oro, missnöje, skuldkänslor etc.

Och här vill de hjälpa dig med att stanna kvar i medvetenheten bortom dina tankar och känslor när olika situationer uppstår. När en situation uppstår så ber de dig och stanna upp och be dem om hjälp innan du hinner sätta en mental etikett på situationen. Sedan bestämmer du dig för att villigt hantera situationen. Du kan hantera en situation på följande sätt:

1: Agera. När en situation uppstår kan du välja att agera, det vill säga lämna situationen eller förändra den. Att förändra den innebär att du transformerar om den. Det gör du genom att ta tag i den direkt, ringa det där samtalet, prata med den där personen, skicka det där brevet etc.

Du är villig till att göra det som situationen kräver. DU är villig till att förändras, så att en transformation kan genomföras.

2: Acceptera. När en situation uppstår och du inte kan varken lämna situationen eller förändra den så behöver du acceptera den. Att acceptera den är ett val du gör i stunden, vilket innebär att ibland behöver du acceptera att du för tillfället inte klarar av att lämna situationen eller förändra den. Då inväntar du modet till att klara av att agera, utan att döma situationen.

Änglarna existerar i klyftan mellan betraktaren och det som betraktas och där bearbetar änglarna medvetandet. När du ber änglarna om hjälp så hjälper de dig att leda dig bortom dina tankar och känslor till det rena medvetandet där du kan finna konstruktiva lösningar på de situationer som uppstår, utan att du behöver upprepa det förflutna.

”The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old but on building the new.”

-Socrates

KÄRLEK Zäta 

Lämna ett svar