Vad ska du ta med dig för V.22?


VAD SKA DU TA MED DIG FÖR VECKA 22:

Ställ frågan inom dig., och ta ett djupt andetag.
Sen väljer du hög.

GRÖN AVENTURIN:

Det kan komma innebära någon form av stress under veckan för dig. Antingen att det är en annan människa som stressar dig, eller en stressande situation på något vis. Alt att du kommer att behöva ta snabba beslut i något sammanhang då tiden är knapp av en anledning som också kommer att visa sig. Men det är en intensiv energi/händelse, som även kan vara kopplad till en särskilt person som du även kan ha svårt att lita på. Det här kan ha sin orsak bakåt i tiden där man skadat varandras förtroende på något vis. Framför allt när de gäller tilliten då. Men även att man kan ha bristen med tillit till sig själv. Ens ego kan säga en sak, medans själen säger något helt annat. För någon kan det också handla om fler personer i ens omgivning som inte är helt rätt och bra fören. Och att det då också kan vara en särskild person som blockerar/stagnerar/begränsar ens energi vilket gör att det blir återkommande obalanser. Då är det viktigt under veckan att frigöra sig från det här, för att flödet ska kunna öppnas upp och lossa. Det viktiga är att inte låta egot styra. Utan låta intuitionen styra, för du har en stark sådan. Men de är viktigt att du ger dig hän din modighet  och liksom fullföljer det du företar dig så att säga. Så att du inte låter ditt tvekande få allt att fallera. Du har all kunskap och visdom du behöver inom dig. Lita på det. Så vad säger hjärtat? 💚


ROSA AGAT:

Ditt inre barn bromsar romantiken denna vecka. Just för att du inte är riktigt redo än, du behöver först läka något inom dig, och de som kommer till mig är inre barn. Att några kan behöva förbereda sig för kommande romantik, kärlek, dejtande, flirtande som faktiskt är på intåg. Ens inre barn kan behöva läkas så pass att man behöver förändra sitt tanke/synsätt gällande kärleken här, då man kanske är väldigt negativt inställd? Att man ska våga släppa tankarna, resonemanget kring att livet är grått och trist, att livet är pest och kolera. Så att du vågar ge dig själv hän , tillåtelse, att känna en lyckorus känsla som de faktiskt innebär att vara i en förälskelse t.ex. och först när du gör det så öppnar du upp flödet. Någonting håller på att läkas som sagt inom en, ens inre barn.. just för att allt ska ske i rätt takt, i rätt ände. Så att allt sker i den tid det är menat. För att det är så viktigt att du bygger en stabil grund att stå på. Det kan vara t ex att man tar tag i träning, arbete, studier, din hälsan osv och att om du tidigare har kämpat med en disharmoni så är det meningen att du ska vända allt till en harmoni. Som i sin tur ger dig en pånyttfödelse. Och de i sin tur ska på sikt ge dig långsiktigt välbefinnande. Dock kan de bli en balansgång och kamp, då rom inte byggdes på en dag. Och du är i behov av ahh jorda dig för dig i sig skapar ett lugn. Att nå de mål som du kämpar för kan gå trögt i början för en del fram tills att alla blockeringar har lossat. Vilket gör att man får kämpa.. men det är bara att ta en dag i taget. Försök kasta bort allt kontrollbehov och följ livets flöde bara. Stå på dig och var ihärdig. Du behöver vara envis. Det är inte meningen att du ska ge upp. Samtidigt under veckan kommer du att få enormt mycket bekräftelse på att du är på helt rätt väg. Och du ska känna dig stärkt över vilken klippa du är! 💖

BLÅ HOWLIT: 

Du vill lyckas med något fullt ut. För att det ska bli helt bra. Kan vara så att du även är en person som ställer oerhört höga krav på dig själv? Här kan du under veckan stå inför något tufft dilemma. Hur som haver så är det en situation som kräver full kontroll, och som du kanske känner att du absolut inte har kontroll över. Då är det som sagt dags att kolla upp detta. För andra kan det vara så att du blir kontrollerad av en partner, kollega, eller liknande. Alt att du är någon som kämpar med kontrollbehov. Vilket ökar dina prestationer än mer. Som i sin tur kräver massor av styrka. För andra kan ett besked komma som är kraftfullt och starkt, besked om ett barn i något sammanhang. Här behöver du all din styrka för att mäkta med. För några kan ett besked om en graviditet komma, som för några kan vara tufft för andra stressande och för någon göra att saker fullständigt rasar samman. Kan även vara så för de som de inte handlar om en graviditet att de handlar om ett barn som man hamnar i en konflikt på något sätt. Att något rasar samman helt enkelt. Kan vara barnet själv som presterat så länge men som inte orkar hålla ihop av någon anledning. Men man brukar säga att det alltid kommer någonting gott ur allt. För du har förmågan att skapa skönhet överallt. Så du ska oavsett om du är förälder, barn, ungdom, mor/farförälder skapa skönhet i din värld. Släpp all din oro. Allt kommer att lösa sig. Och lägg inte din kraft på andra utan ta enbart ansvar för ditt liv nu. Det är enkom du som ska och får ordna upp saker för dig så att allt blir bra för dig. Skönheten kommer att infinna sig. 💙

Lämna ett svar