Änglavägledning v.18

Tanke + Energi = Manifestation

Den här veckan vill änglarna visa dig hur kraftfulla dina tankar är.

De vill att du ska veta att om du vill manifestera något i ditt liv så behövs endast en tanke på det du vill manifestera in + energi. Och Energi i det här avseendet är en intensiv känsla av någonting. 

Änglarna vill nu att du noggrant läser ovanstående stycke igen, så att du verkligen förstår och greppar innebörden och kan tillämpa det i ditt liv.

Den stora frågan här är: Vad vill DU manifestera i ditt liv?”

De vill också avslöja en stor hemlighet: DU styr dina tankar med din vilja.” 

Detta betyder att DU har det liv som DU VILL ha.

Läs detta igen: ”DU har det liv som DU VILL ha”,eftersom det är Du som väljer dina egna tankar.

Alla tankar som människan tänker finns som ”spår” eller ”avtryck” i etern. Frågan är vilka tankar som du väljer att fånga upp? Vilket spår tonar du in dig på? Hur väljer du att bidra med dina tankar?

Eftersom du utvecklas hela tiden så utvecklas också din förståelse för och av detta. Desto mer du utvidgar ditt medvetande, desto mer utvidgar du din förståelse. 

Din livskraft är en bidragande faktor i denna process och din livskraft är starkt knutet till din ”andliga ryggrad” som också kan kallas dina chakran.

VAD ÄR KÄRLEK?

Änglarna vill att du ska förstå vad kärlek är. Kärlek är inte en känsla som projiceras på andra för att få dina egna behov tillfredsställda. Kärlek är en inneboende drivkraft, en urkraft, inbyggd i alla människors själar som längtar efter att få uppleva total frihet, som enligt änglarna är detsamma som Gud.

Eftersom du utvecklas hela tiden så utvecklas också din förståelse för vad kärlek är. Desto mer du utvidgar ditt medvetande, desto mer utvidgar du din förståelse för vad kärlek är. 

Din livskraft är en bidragande faktor i denna process och din livskraft är starkt knutet till din ”andliga ryggrad” som också kan kallas dina chakran.

Enligt änglarna kan du ha 7 olika versioner av vad kärlek är. Om ditt medvetande är bundet till chakra… :

1. Då kan du ha en version av kärlek som är baserad på att uppfylla dina fysiska behov och trygghet genom andra, vilket i sin tur skapar begär, rädsla, kontroll och svartsjuka.

2. Då kan du ha en version av kärlek som är baserad på invanda vanor och begränsade tankemönster, vilket i sin tur skapar osäkerhet, skuld och skam.

3. Då kan du ha en version av kärlek som är baserad på inre och yttre konflikt. Du blir lätt påverkad av yttre saker, människor och platser, vilket i sin tur skapar inre splittring och konflikt i det yttre.

4. När du kommit upp till hjärtchakrat sker en skiftning. Din medvetenhet har då utvidgats så pass mycket och din livsenergi är nu så pass stark att du börjar förstå vad kärlek egentligen är. Du går från att kunna älska EN, till att kunna älska ALLA. Du går ifrån mentaliteten ”att få”, till mentaliteten ”att ge”. Din huvudfråga i alla dina relationer blir då: ”Vad kan jag ge?”, istället för ”Vad kan jag få?”

5. Då kan du ha en version av kärlek som bygger och är baserad på vänlighet, konstruktiv kommunikation, frid, harmoni och balans. Det finns en högre förståelse och medkänsla för andra människor och deras beteende.

6. Då kan du ha en version av kärlek som bygger och är baserad på ömhet, helande, helighet och visshet. Du klarar av att skilja på sak och person. Du respekterar alla människor eftersom du förstår att alla människor urspringer sig ifrån den gudomliga kärleken. Du klarar även av att sätta gränser för andra människors beteende eftersom din integritet är väl utvecklad. Du litar på din egen intuition och bryr dig inte så mycket om vad andra människor tycker, tänker och säger om dig. Du vet vad du vill och vågar gå din egen väg, trots andra människors påtryckningar.

7. Då vet du att DU ÄR KÄRLEK!

Änglarna vill att du ska förstå att hela mänskligheten befinner sig just nu i skiftet mellan chakra 3 och 4. Det är därför vi upplever så mycket splittring och konflikt i våra relationer. Desto fler människor som kan klara av att göra detta skifte, desto snabbare går processen för hela mänskligheten.

Om du läser detta just nu och om det är begripligt för dig, då har du en viktig uppgift att utföra. Då är DU en av dem som redan har gjort detta skifte inom dig och din uppgift nu är att vara en andlig lärare som visar andra vägen. Våga inta din rätta plats och vara en av dem som andra vill följa.

Använd gärna följande änglabön varje dag:

”Kära Änglar & gud, 

Vart vill Du/ni leda mig idag?

Vad vill Du ni att jag ska göra?

Vad vill Du ni att jag ska säga?

Och, till vem?

amen.

Kärlek Zäta 

 

 

 

 

Lämna ett svar