Tänd ett ljus 22/4-2021

Det finns underbara anledningar till att levande ljus har använts i urminnes tider i andliga ceremonier. Deras sken lyfter energin och sinnena hos la dem som ser dem, och ljuset liknar i mycket högre grad det naturliga solskenet än den artificiella belysning som är den mest förekommande i hem och på arbetsplatser. Det är en förklaring till att de ger energi att se på ett levande ljus, ungefär som det kan vara att tillbringa tid i det starka ljuset utomhus. Skenet från levande ljus tänder fantasin, så betrakta en ljuslåga som fokuseringspunkt vid meditation och visualisering. Du kan också tända ljus för att fira eller högtidlighålla någonting eftersom det är du som bestämmer ändamålet. Tänd ett ljus idag med ett innerligt syfte. När du sätter tändstickans låga mot en veke ska du tänka på syftet med det (till exempel någons hälsa, fred i världen, välstånd osv.) Tänd lika ljus som du har syften och se vart ett medan du uttalar en bön om det du vill. När du sedan släcker lågan ska du vara noga med att tacka ljuset för dess stöd. Du tänder ett ljus och skapar en förbindelse till ljuset i dina böner. Detta heliga ljus inom dig reflekteras i den dansande ljuslågans spegel.

🕯 

Lämna ett svar