Du ska känna dig älskad 20/1 -2021


DU SKA KÄNNA DIG ÄLSKAD 

Kärleken finns överallt, omkring dig och inom dig. Du är kärlek själv och den är ditt arv och din natur. Kanske har du haft eller befinner dig i en svår relation som har gett upphov till misstro gentemot kärleken. Där du förknippar den med smärta och drar slutsatsen att den kan göra dig illa.. och har då bestämt dig omedvetet eller medvetet för att inte släppa in den utan vidare, i tron om att du på så sätt ska slippa lida.

Änglarna kan hjälpa dig att läka ditt hjärta från tidigare och nuvarande sår, så att du kan våga börja älska igen. De finns alltid vid din sida, och du kan be de höja energinivån i dina interaktioner med andra människor. Och de ska även vägleda dina relationer för att hjälpa dig att känna dig trygg och skyddad.

Men det är omöjligt att helt stänga ute kärleken. För livskraften i din själ är av kärleksfull medvetenhet. Ju mer medveten du är om denna känsla, desto mer levande ä r och känner du dig! Glöm inte det!

🤍

Lämna ett svar