V.40 änglavägledning

LYCKA 


Den här veckan vill änglarna visa dig & hjälpa dig uppleva äkta och varaktig lycka.

Lycka är inte något du kan få utav någon eller något du bara kan köpa dig till. Lycka är inte ens ett mål att sträva efter eller försöka nå fram till. Lycka är inte heller detsamma som positiva tankar eller välbehagliga känslor.

Lycka är ett medvetandetillstånd som ligger bortom både tankar och känslor. Lycka är inte ett val, utan en nödvändighet. Lycka är en urkraft inbyggd i din själ. Du är konstruerad till att vara lycklig och din själ är den som har kartan dit. Evolutionen har utrustat människan till att finna lycka och vara lyckliga. Lycka och att vara lycklig är inte till för endast ett fåtal människor. Lycka och att vara lycklig är till för alla!

Lycka är en ständigt pågående utvecklingsprocess inom dig. Desto mer du utvidgar ditt medvetande och ökar din medvetenhet, desto lyckligare är du. Eftersom lycka är en ständigt pågående utvecklingsprocess inom dig och eftersom du utvecklas hela tiden, så utvecklas också din förståelse för vad lycka egentligen faktiskt innebär och din förmåga till att låta kroppen vara en behållare av lycka och ett instrument för dig att vara lycklig. När du tillåter dig själv att vara ett instrument för lyckan så kommer du automatiskt att sprida din lycka till alla du möter.

Din livskraft är en bidragande faktor i denna process och din livskraft är starkt knutet till din ”andliga ryggrad” som också kallas dina chakran.

Enligt änglarna kan du ha 7 olika versioner av lycka. Om ditt medvetande är bundet till chakra..

1. Vilket handlar om ditt första chakra ~ Baschakrat. Då kan du ha en version av lycka som handlar om yttre materiella saker och ting. Då kanske du tror att du blir lyckligare av en ny bil, partner, semester, hus, arbete och så vidare.

2. Som handlar om ditt andra chakra ~ Sakralchakrat. Då kan din version av lycka handla om psykologiska aspekter, så som tanke- och beteendemönster eller invanda känslor. Och som påverkar din livskraft enormt. 

3. Handlar om ditt tredje chakra ~ solarplexus. Då kan du ha en version av lycka som varierar från dag till dag. Du kanske lätt blir påverkad av vad andra tycker och tänker. Kämpar med din självkänsla. 

4. Här handlar det om fjärde chakran som är ~ hjärtchakrat och här sker en skiftning. Din medvetenhet har då utvidgats så pass mycket och din livsenergi är nu så pass stark att du kan hålla en klar, ren och sann version av lycka.

(Hela mänskligheten befinner sig just nu i detta skifte, mellan chakra 3 och 4. Det är därför vi upplever så mycket splittring och konflikter både i det yttre som i det inre. Desto fler människor som kan klara av att göra det här skiftet, desto snabbare går processen för hela mänskligheten. Om du läser det här just nu och om det är begripligt för dig, då är du en av dem som redan har gjort detta skifte inom dig och du är nu en av dem som visar andra vägen. Våga vara den som går först och visar andra vägen. Det är din livsuppgift.)

5. Här är du uppe i femte chakrat som motsvarar ~ halschakrat. Då kan du ha en version av lycka som är baserad på frid, harmoni och balans. Du vet nu att lycka är ett medvetandetillstånd inom dig som du själv kan styra över. Du börjar förstå vad fri vilja innebär.

6. Så handlar det om sjätte chakrat ~ ditt sjätte sinne ~ pannchakrat. Då kan du ha en version av lycka som skänker djup meningsfullhet och där du hämtar kraft från Din Högre Kraft.

7. Slutligen ditt sjunde chakra ~ kronchakrat. Då Är Du Lycka och du behöver inte ifrågasätta detta mer. Då upplever du lycka alltid för du förstår djupt inom dig att lycka är Den Du Är.

 

Lycka & Kärlek Zäta 

Lämna ett svar