Änglavägledning v.37

YTTRE FRED BÖRJAR MED INRE FRID

Under den här veckan vill änglarna hjälpa dig med att kunna uppleva en inre frid så att du kan vara en budbärare för yttre fred.

Om vi vill förändra världen, behöver du börja med att förändra dig själv. Och när du är grundad i inre frid så skapar du automatiskt relationer och situationer som bygger på tillit, respekt och medkänsla. Därför att inre frid är oundvikligt för dig, dem och de människor som skapar yttre fred. Inre frid och yttre fred går liksom hand i hand. Likväl som inre disharmoni och yttre kaos/krig också gör det.

Så änglarna ber dig om att ha inre frid som ditt syfte och mål. Vad du än gör, säger, tänker, känner eller reagerar på så har du hela tiden inre frid som fokus. Och änglarna är medvetna om att de flesta av oss gör så att vårt mål skapar en inre frid utifrån att bli beroende av hur andra människor förändras. Här vill änglarna visa dig en annan väg hur du ska gå till väga.

Det finns säkert oändligt många saker du vill förändra hos din partner, vän, barn, släkting och arbetskamrat etc. Vi vet alla hur det känns när denne inte beter sig precis som du vill och tycker att den ska göra. Du blir irriterad, arg och upprörd för att hon eller han inte lever upp till dina förväntningar och du förlorar din egen inre frid.

Och när du gör det (förlorar du just din egen inte frid) så lägger du skulden på din partner, vän, barn, släkting eller arbetskamrat för den brist på frid som du själv upplever.

Känner du igen dig här?

Då ska du veta att du är långt ifrån ensam. Det har blivit ett normalt tillstånd för alla människor i någon form, men det är långt ifrån ett naturligt tillstånd.

När du har som mål att älska någon precis som hen är och samtidigt har som mål att förändra den personen, kan du bara uppleva konflikt. Det blir en inre konflikt med dig själv och en yttre konflikt med personen och situationen som du har att göra med.

När du har som mål att förändra andra människor, ger du dem makten att bestämma om du ska uppleva inre frid eller inte. Och din frid blir då beroende av att andra förändras, eller av att de beter sig på ett visst sätt som du önskar dig.

Om hen inte förändras för att passa in i dina mallar, blir du irriterad och frustrerad.

Kom ihåg att alla människor gör alltid så gott de kan utifrån deras bästa förmåga, och de beter sig alltid utifrån deras egen medvetandenivå.

Änglarna vill att du den här veckan lägger tyngdpunkten på det du kan förändra hos dig själv, och inte på det som du tror att den andra måste ändra på. För att kunna göra det behöver du släppa taget om bindningen till ditt eget behov av att den andra personen ska förändras. När du gör det så blir ditt mål, automatiskt, att alltid skapa inre frid som resulterar i yttre fred.

Detta händer inte av sig själv. Det är ett val du behöver göra varje dag och inför varje situation. Detta är något du kan träna dig till genom att öva, öva och åter öva. Men, allt börjar med din egen villighet. Stort lycka till!

Med Kärlek Zäta 

Lämna ett svar