SKORPIONEN ♏️ v.21

DU SKA 

OMFAMNA LYCKAN

Du behöver  inte anstränga dig eller kämpa för att uppnå lycka, eftersom den är ditt naturliga tillstånd. Änglarna är till hundra procent glädje, och eftersom du är skaparens avkomma delar du denna evigt bestående egenskap. Du verkar bara vara nere när du vänder dig bort från ljuset och stirrar mot den illusion som är mörkret. Se mot den stärkande strålande källan under veckan. Lägg fokus på det gudomliga. Lyckan är ditt naturliga tillstånd  ~ i själva verket bor den inom dig redan nu. För att uppenbara och glädja dig åt den behöver du bara vara uppriktig mot dig själv och andra. Änglarna kommer att ge dig mod och styrka till det om du ber dem. Du har rätt att vara lycklig, precis som alla har. Skaparens vilja är att alla ska få glädje, och deras uppdrag är att se till att detta sker. Låt de hjälpa dig under veckan och känna den tillfredställelse som är din egen rätt och andliga väsen.

 

💖

Lämna ett svar