Lejonet ♌️ v.21

DU SKA 

ATT TILLÄMPA ICKE DÖMANDE

Dömande innebär att du använder ord för att dela in saker och ting i kategorier ~ det är ditt egos metod för förenkling. Ditt högre jag använder däremot omdöme, där det ingår att hålla dig till känslor av attraktion eller repulsion i fråga om en persons, en saks, eller en situations energier. Dömandet säger: ”det här är bra” eller ”det här är dåligt”, medan ditt omdöme konstaterar: ”Jag dras till den här situationen en” eller ”det här omständigheterna tilltalar mig inte”. Det ena skiljer och splittrar, de andra arbetar med attraktionens lag. Så du ska från och med idag och resten av veckan tillämpa icke dömande i varje situation och relation. Tillåt andra att vara sig själva och handla annorlunda än du. Var mild i dina tankar och betrakta dig själv genom medkänslans objektiv. Hedra de känslor som drar mot eller stöter bort dig från olika situationer. Den här urskillningen kommer att tjänstgöra som en pålitlig mentor för dig. Observera och hedra din intuition. Dina känslor ser till att du är trygg på alla sätt, eftersom gud och änglarna talar till dig genom dem.

 

💖

 

 

Lämna ett svar