V.47 änglavägledning 🕊

SJÄLENS SPRÅK

Mina kära änglar,

Tack för att ni den här veckan visar mig hur jag på bästa sätt kan lyssna till min egen själs röst.

Tack för att ni lär mig tolka min själs språk på ett sätt som jag bäst förstår.

Tack för att ni stänger ute allt annat brus och låter mig vila och omslutas av er gudomliga närvaro.

Låt era vingar vidröra min själ så att endast er visdom upplevs vilket leder mig till min gudomliga kallelse.

Må jag för alltid väcka er kärlek hos varje människa jag möter, och må denna vecka vara en välsignelse för allt och alla.

Amen”


Änglarna vill lära dig att tolka din själs språk den här veckan. Och för att kunna tolka själens språk behöver du först lära känna din själ.

De vill visa dig att själen finns på en medvetandenivå som ligger bortom dina tankar och känslor. Och för att lära känna din själ behöver du förstå att dina tankar inte är detsamma som ditt medvetande.

Den medvetandenivån som änglarna pratar om ligger bortom både tankar och känslor. Den medvetandenivån är rymden där du bara ”vet”. Det är mellanrummet och utrymmet mellan dina tankar. När du kan uppleva detta utrymme så är du i kontakt med din själ och har då möjlighet att kunna höra själens röst. Själen talar ofta till oss på olika ”språk”. Det kan vara i text, bild, ljud, ljus, vetande etc. När du vet din själs språk så kan du också tolka rösten på ett sätt som bara du kan förstå. Detta är väldigt personligt och ska inte jämföras med andra. Ingen annan kan tolka din själs språk mer än du. Här behöver du odla tilliten till dig själv. Det finns många lärare, tekniker och metoder som kan ge dig nycklar till att lära känna din själ. Men, kom alltid ihåg att tolkningen tillhör endast dig.

Det som håller så många tillbaka är oftast inte andlig okunskap utan snarare en sorts andlig lättja. Människan tar saker och ting på allvar, men inte på djupet. Det är många som är ”andliga elever”, men utmaningen är att även ta ”den andliga examen”. Det är inte alltid lätt att tillåta din andliga potential att födas för att ”komma ut ur den andliga garderoben”. Dessutom kan det ibland vara arbetsamt och ibland kan du även behöva en hjälpande hand på vägen.

Kom ihåg att änglarna alltid är med dig. Tona in på deras energi så kommer de alltid att hjälpa dig med det du behöver just nu. Det är inte alltid det du tror att du vill ha, men det är alltid det du behöver för att kunna ta dig vidare. Använd gärna änglabönen ovan.

Känner du att du behöver lite mer konkret guidning, så hjälper jag dig gärna.

 

Kärlek Zäta 

🧘🏼

Lämna ett svar