Dagens änglavägledning 22/10🌸

LITA PÅ DINA BESLUT

Du är en klok själ, och ditt hjärta leder dig rätt. Du känner att det behövs en större förändring i ditt liv, men en del av dig undrar om du kan lita på din intuition. Änglarna finns hos dig idag för att råda dig att lita på din förmåga Att fatta rätt beslut. Ditt hjärta vet bäst i det här fallet eftersom det är ett redskap som exakt mäter din övergripande lycka. Lita på dess råd och följ dem. Lita på dina beslut idag. Överlämna eventuell efterklokhet åt änglarna så att de kan sålla fakta från fiktion. Änglarna hjälper dig att skilja fruktan för framgång från de riktiga varningar som du bör lyssna på. När du tittar tillbaka på ditt liv kan du se det invecklade mönster av beslut som du har fattat. Många gånger gav dig dina till synes ologiska val i slutändan den största tillfredsställelsen, och nu befinner du dig i en liknande situation. Lyssna på ditt hjärta och känn full tillförsikt.

”Jag tror på min förmåga att fatta beslut och ägnar uppmärksamhet åt mina starka aningar och fingervisningar. Jag har rätt att vara lycklig och jag kan tryggt följa mitt hjärtas ledning.” 

❤️

Lämna ett svar