V.43 änglainsikt❤️

OUPPFYLLDA ÖNSKNINGAR 

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att förstå vad alla människors innersta längtan och önskan är.

Buddha säger att det finns en inneboende drivande kraft i alla människors själar som längtar och önskar få uppleva två saker:

Det första är: Att få bli fri från allt lidande.

Det andra är: Att få leva i evig lycksalighet.

Buddha säger också att så länge du har andra kroppsliga ouppfyllda önskningar och begär, så kommer du inte att kunna finna en total inre frid och lycksalighet eftersom dessa endast kommer att skapa mer lidande.

Så under denna vecka vill änglarna hjälpa dig med att djupt inom dig få dig att förstå innebörden av vad Buddha egentligen menar. För att detta går inte att förstå med enbart ditt intellekt. Du behöver nå din själs nivå inom dig för att kunna anamma hela det här budskapet.

Och hur ska du nå själens nivå inom dig?jo du behöver tysta ditt sinne, dina tankar och din inre ljudliga dialog. Det gör du lättast genom meditation. 

Änglarna önskar/vill att du tar dig tid varje dag till meditation. Meditation är en bra metod för att rensa i ditt inre. Och genom att meditera är som att dränka in en smutsfläck med tvålvatten och låta den stå över natten för att sedan få den mjukas upp och sedan sköljas bort.

Du ska veta att du är så nära att upptäcka varför du har valt att befinna dig här på jorden just nu. Du är så nära att upptäcka vem du verkligen är bortom all smärta, allt lidande och allt självsabotage.

Du är på väg att förverkliga dig själv. Det är inte något du kan tänka dig till. Det är något du behöver få uppleva. Och när du väl har upplevt detta, så kommer du att förstå vem du verkligen och kommer aldrig mer behöva ifrågasätta detta mer.

Änglarna vet att det här är ”de modigas väg”, och änglarna är här för att meddela att du är en av de modiga. Du ska veta att du med säkerhet att du är utvald och att du är välsignad till att leva i samklang med de som vandrar ”de modigas väg”.

Med kärlek Zäta 

❤️

Lämna ett svar