Tillämpa icke dömande 3/10 ✨


TILLÄMPA ICKE DÖMANDE 

Dömande innebär att du använder ord för att dela in saker och ting i olika kategorier – det är ditt egos metod för förenkling. Ditt högre jag använder däremot omdöme, där det ingår att hålla dig till känslor av attraktion eller repulsion i fråga om en persons, en sak eller en situations energier. Dömandet säger: ”Det här är dåligt” eller ”det här är bra”, medan omdömet konstaterar: ”jag dras till den här situationen” eller ”Det här omständigheterna tilltalar mig inte”. Det ena skiljer och splittrar, det andra arbetar med attraktionens lag. Idag ska du tillämpa icke dömande i varje situationen och relation. Tillåt andra att vara sig själva och annorlunda än du. Var mild i dina tankar och betrakta dig själv genom medkänslans objektiv. Hedra de känslor som drar dig mot eller stöter bort dig från olika situationer. Denna urskiljning kommer att tjänstgöra som en pålitlig mentor för dig. 

Jag observerar och hedrar min intuition. Nina känslor ser till att jag är trygg på alla sätt, eftersom gud och änglarna talar till mig genom dem.”

❤️

Lämna ett svar