Följ din gudomliga vägledning 1/10 🌸🍃

FÖLJ DIN GUDOMLIGA VÄGLEDNING 

Änglarna kommunicerar kontinuerligt med dig, svarar på dina frågor och ger dig vägledning. Du varseblir dem som en magkänsla, pirrningar, gåshud, drömmar, intuitiva ord och visioner. Du lägger också märke till upprepade tecken i din fysiska värld, och änglarna vill att du ska veta att du verkligen står i kontakt med dem. Det är konkreta budskap. Mycket av deras vägledning utgör svar på dina önskningar och frågor om hur ditt liv ska kunna bli bättre. Ofta uppmuntrar de dig Att vidta åtgärder som kommer att stödja din fridfulla lycka. Många gånger betyder det att saker och ting förändras – vilket när allt kommer omkring är vad du ber om. Förändring är fullkomligt ofarligt om du följer din vägledning. Du kommer att observera att den alltid är mycket metodisk och sker ett steg i taget. Som i En rytmisk dans gör du en rörelse och sen för de dig till nästa. Om du försöker ta det i snabbare takt än universums musik kan du snubbla och falla. Det är inte melodins fel. Det händer därför att du fallit ur rytmen. Tillbringa lite tid under stilla reflektion i dag, dra dig till minnes eventuella återkommande tankar, idéer eller känslor som du har haft. Om dessa budskap har uppmanat dig att genomföra några positiva förändringar är detta den gudomliga vägledningen som änglarna syftar på. Be dem bistå med att omsätta den i handling. De kan ge dig mod, motivation och andra former av stöd men du måste be om det.

Jag uppmärksammar de återkommande tecken som jag får om att förbättra mitt liv, och jag tillåter mig att höra mina änglarna vägledning i fråga om positiva förändringar. Jag ber dem om tydlig vägledning berträffande de åtgärder jag kan vidta idag för attstödja ändamålet med mitt liv. Jag förstår mina gudomliga budskap och handlar i överenskommelse med dem.”

❤️

Lämna ett svar