Änglainsikt v.35

GRUNDEN TILL ALLT ÖVERFLÖD

Änglarna vill att du ska veta om att hur du ser på dig själv och vem du tror att du är, är nära förknippat med hur du ser att andra människor faktiskt behandlar dig.
Många människor klagar på att andra inte behandlar dem tillräckligt bra och att de upplever att de inte fullt respekterade, får den uppmärksamhet eller de erkännande av andra och världen som de helst skulle vilja ha. 

Det är vanligt att människor ser på sig själva som ett behövande ”litet jag” vars behov inte blir uppfyllda. Och den här grundläggande missuppfattningen är en falsk och gammal trosföreställning som skapar problem i många eller alla aspekter av våra livet.
Människor tror vanligtvis att de inte har något att ge och att världen och andra människor undanhåller dem allt det de som de behöver.

Om den falska trosföreställningen gällande all form av brist- oavsett om det är handlar om pengar, erkännande, kärlek och så vidare- så  har det blivit en del av din självbild, det vill säga det har blivit en del av hur du ser på dig själv och vem du tror att du är i dagens samhället, och då kommer du alltid att uppleva en brist. Istället för att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv så väljer du alltså att se bara brist.

Att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv så är och har du grunden till allt överflöd, din sanna livsuppgift och din äkta identitet. Källan till allt överflöd finns inte utanför dig själv. Utan den är en del av den du är. 

Det du tror att världen och andra människor undanhåller från dig är i själva verket saker som du undanhåller från världen och andra människor. Du undanhåller det eftersom du innerst inne fortfarande tror att du är liten och att du inte har något att ge till andra.

SÅ nu är det dags att kliva ur denna ”litenhet” och släppa denna gamla och falska trosföreställning.

Änglarna är här för att hjälpa dig med det, för du kan inte ta emot något som du inte ger. Utflödet bestämmer inflödet. Det är en utav de grundläggande universella lagarna.

Allt det du tror att världen och andra människor undanhåller från dig, det har du redan inom dig. Men, om du inte tillåter dig att börja ge de här sakerna till din omgivning kommer du inte ens att veta om att du har det och kan vidare då inte förmå dig att ta emot det.

Änglarna vill att du testar följande i några veckor framöver: 

Det du tror att andra människor eller världen undanhåller för dig- beröm, vänlighet, kärlek, respekt, uppskattning, hjälp, omsorg och så vidare- ge det till dem. Om du inte tror att du kan så agera bara som om du kan det, så kommer alltsammans till dig. Det innefattar även välstånd och yttre överflöd.

Börja med att se och erkänna överflödet utanför dig. Se livets alla rikedomar överallt omkring dig. Solens värme, de vackra blommorna, uppskattning av att ha ett hem, mat på bordet, familj, barn, partner och alla naturens växlingar. Livets rikedomar finns närvarande i varje steg du tar.

Att se och erkänna det överflöd som finns omkring dig väcker du även överflödet inom dig. Låt det sedan strömma ut från dig. När du är vänlig och ler mot någon strömmar det redan ett litet utflöde av energi och du blir då en givare, någon som ger till andra.

Du behöver egentligen inte äga någonting för att uppleva överflöd, men om du känner dig rik så kommer du automatiskt att attrahera in det i ditt liv.

En annan grundläggande universell lag är att överflöd kommer bara till dem som redan har det.

Tänk på att både överflöd och brist är endast olika inre tillstånd som kommer till uttryck som din verklighet. Antingen så väljer du att se brist i allt, och då är det brist som du upplever i ditt liv. Eller, så väljer du att se överflöd i allt och då är det överflöd som du upplever i ditt liv.

Änglarna ber dig om att välja med eftertanke då du inte kan uppleva både brist och överflöd samtidigt.

Kärlek Zäta 🤍

 

Lämna ett svar