V.19 änglabudskap/änglanummer/jungfrun 🤎


Nummer 5

Denna siffra står för Förändringar som ofta är av Motgångars slag i olika drag. handlar om att du ska göra livsval, och komma vidare framåt. Din siffra kan du använda dig av under veckan rent allmänt som ”din siffra” i olika avseenden.

 

budskapet till dig ska du ta med dig under veckan
och tänka på varje dag


SÄTT VÄRDE PÅ DIG PÅ DIG SJÄLV 

Du är en strålande juvel i kronan av himmelska skapelser, och det ljus lyser klart mitt bland alla. Änglarna vakar över dig med beundran, respekt och stor kärlek –  det är naturligt för änglarna att vilja det allra bästa för din räkning. Ibland ser de dig göra val i form av kompromisser för din egen del i tron att du inte förtjänar bättre. Du är rädd att du tar något ifrån en annan människa eller ifrån dig själv om du får det alldeles för bra. Men kära, tro dom när de säger att medan du ger åt dig själv, så ger du också åt andra. Du och hela mänskligheten är en del av samma ande,  en andedräkt och en sanning. Det är omöjligt att skilja det som du gör för dig själv från det som du gör för andra – det är som att försöka ge näring åt bara ett löv på ett träd. Det är naturligtvis inte möjligt, men det är exakt vad du försöker göra när du anstränger dig för att sätta dig själv i sista rummet. Var rädd om dig själv som ett sätt att visa din familj, dina vänner och hela mänskligheten omtanke. Värdera dig själv som en metod att hålla av alla på jorden. Håll dig själv högt för att hedra alla andra. Ju mer du ger dig själv, desto oftare känner du stor kärlek –  den känsla som utgör nyckeln till lycka och frid.  Det betyder inte att du tänker att du är bättre än andra, snarare innebär det att du älskar det som du ser i dig själv och andra. Din egenvård sprider skapelsens glädjefulla gnista,  till glädje för alla.

Affirmation som du ska använda dig av

varje dag

Jag sätter värde på mig själv eftersom jag vet att gud har skapat mig fulländad, både inuti och utanpå. Ju mer jag inser min sanna, gudomliga fulländning, desto mer förmår jag älska och desto mer kan jag hålla av och hela andra.

🤎

Lämna ett svar