V.19 Änglabudskap-änglanummer-tvillingarna🖤

 

Nummer 5

Denna siffra står för att du just nu möter på utmaningar i ditt liv och som orsakar dig både stress, oro, och besvikelser. Det här kan vara en väldigt stressad situation för dig såklart men sakta så kommer det också att föra någonting gott med sig när du tagit dig igenom denna period förutsatt att du verkligen möter den och har tilltro till att allt kommer att ordna sig. Siffran kan du även ta med dig denna vecka rent allmänt om du vill som ”din siffra” i olika avseenden.

 

Budskapet till dig som du ska ta med dig under veckan Och tänka på varje dag. 

ÖVERLÄMNA ALLT ÅT GUD

Kära du, änglarna vet att du oroar dig för hur din framgång i livet ska bli. Och de vill försäkra dig om att alla dina önskningar övervakas av mäktiga varelser som jobbar för din skull. Alla detaljer i dessa strävanden är oviktiga och definitivt inte värda att oroa dig för. Du tycker att du har större kontroll när du vet vad som händer. Men insikt har många plan. Det lägsta planet är när människor tror att det   måste ta från andra för att fylla från andra för att fylla sina behov. Det är grundat på uppfattningen att tillgången är begränsad och att konkurrens är nödvändig. Det högsta planet däremot beskrivs bäst som ”glädjefylld tro” – ett obekymrat och uppriktigt överlämnande till de gudomliga. Människorna med detta fokus förstår att när en önskan en gång blivit framförd tar gud hand om alla detaljer och manar dem att handla (om nödvändigt) för att hjälpa saker och ting på traven. Det är ett sant lagerarbete med anden. 

 

Affirmation som du ska använda dig av varje dag

Jag överlämnar alla bekymmer för hur mina önskningar ska förverkligas åt gud och änglarna. 

🖤

Lämna ett svar