V.49 för vattentecknet✨

VATTENTECKNET ~ fisk ~ kräfta ~ skorpion ✨

Sopa undan hinder, beskydd och vägledning.

Du har en god framtid framför dig. Vill säga en fin vecka.
Vad som än tidigare har motverkat dig tidigare i din utveckling framåt kommer nu att läsa sig snart. Ett hinder som nyss fanns kommer att sopas under mattan bort ur din väg så att det lättare går att ta dig fram.
Så de planer du har haft eller har är helt möjliga att nu kunna börja bära frukt. Och kom ihåg att allt sker av en anledning. De blockeringar som du tidigare har mötts av var egentligen en dold välsignelse. Där och då så var det inte rätt tidpunkt för dig helt enkelt och alla dina ansträngningar hade resulterat i besvikelse och misslyckande. Så nu min vän kommer vägen att vara öppen och tidpunkten rätt där dina stjärnor befinner sig i rätt konstellation.

Du är beskyddad och vägledd av en högre kraft
När din väg är blockerad så ska du ta det som ett tecken på att du ska vänta
Var tacksam för gudomligt ingripande som är för ditt högsta bästa
När vägen är öppen går du framåt med lätthet
Allt som inträffar eller inte inträffar gör det för ditt bästa

4 dagar får jag här. ✨

Lämna ett svar