Dagens visdomsord 22/9 ❣️

Vår jords nuvarande tillstånd är bara en spegling av mänsklighetens massmedvetande. Den disharmoni du ser på vår jord är en spegling av den disharmoni som råder i människornas inre. Kopplingen mellan vår jord och mänskligheten kan inte brytas. Världen kommer att förändras och vår jord kommer att förändras i takt med att var och en av oss förändras i vårt inre.

En människa inspirerar många andra, och de många andra inspirerar tusentals, tusentals inspirerar miljontals, miljontals inspirerar miljarder, och det är så vi kommer att skapa harmoni på jorden. ❤️

Lämna ett svar