V.47

SKORPIONEN

Du behöver vara sann mot dig själv. Och sluta att förneka saker i ditt inre. Våga se sanningen hur den uppdagas på ett eller annat sett. Du kan veta saker, känslor, tankar inom dig.. men välja att förneka dem. Klarar du det mycket länge till? Vad försöker hjärtat säga dig? Kan du acceptera din insikt. Denna vecka kan du komma till insikt om något. Kan vara om en person, en relation, en situation. Kan också betyda att du får en insyn i något.. 

Hjärtat ditt säger dig att du ska följa hjärtat. Och först du gör det så kan det börja hända saker. Det som är viktigt i din nuvarande situation, är faktiskt att försöka betrakta den andre personen oavsett vem det är, och se saker ur dennes perspektiv. Att inte endast se ur ditt perspektiv. Utan tänk och ha medkänsla. Tyck inte synd om den andre, för då blir saker bara värre. Du ska göra det som är rätt för dig. Var inte tyst, utan stå stsrk i din sanning. Likväl som den andre ska göra desamma. Allt tufft som du har genomgått under sista tiden ligger bakom dig nu. om du kan slappna av så är det det absolut bästa i den mån du kan, för din egen skull. Nu vänder du kapitel och blickar framåt.

Kärlek Zäta