Änglavägledning v.23

UTMANINGEN I ATT VÄXA & UTVECKLAS 

Utmaningen i att växa och utvecklas i vår egen personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande är att det oftast är obekvämt eftersom vi måste gå utanför vår egen bekvämlighetszon.

Miljontals människor känner sig själsligt kallade att bidra till en global förvandling, till en storslagen övergång från en värld av rädsla till en värld av kärlek. 

Vi känner att tiden är kommen och vi vet att det är vi som måste göra det. Det enda problemet är att vi inte är säkra på hur det ska gå till.

Hur kan du bäst bidra till en sådan enorm uppgift? 

Du har säkert hört talesättet: ”Många är kallade men få är utvalda”.

Detta betyder att alla är kallade men det är få som orkar bry sig om att lyssna.

Kallelsen är universell och når ut till varje medvetande, men det är inte alla som väljer att lyssna till sitt eget hjärtas röst. 

Var och en av oss får andlig näring från Ovan i varje stund genom en så kallad ”kosmisk navelsträng”. Ändå följer de flesta fortfarande egots rädsla vilket resulterar i att vi gör motstånd mot den gudomliga näringen, istället för att ge efter för den den.

Den mentala förvirringen som orsakas av alla våra tankar är så intensiv eftersom vi är tränade att gå rädslans och egots ärenden. Det är dags att ”lära om” och träna oss i att istället uppmärksamma glimtarna av ljus som existerar mellan våra tankar. Dessa kommer att bli fler och starkare om du inte gör motstånd mot dessa, utan istället ger efter för dessa glimtar. Ge dig hän och överlämna dig själv till dessa glimtar av ljus och hela din värld kommer att ljusna. 

Kom ihåg att DU är välsignad och du är både kallad och utvald. DU gör redan nu skillnad i världen och du är ämnad till att leva ett storslaget liv. DU är den som får andra att lyssna på den universella kallelsen, annars skulle DU inte läsa det här just nu.

Utmaningen nu ligger i att ändra ”tankespår” där du istället för att be Änglarna förändra världen, ber Dem dig att förändra dig. Använd gärna bönen nedan:

”Kära Änglar,

Jag är villig att förändras så att jag kan vara Ert redskap till förändring i världen.

Vart vill Ni leda mig?

Vad vill ni att jag ska göra?

Vad vill Ni att jag ska säga?

Och, till vem?

Ske Er vilja, inte min!”

NAMASTE 

❤️

Lämna ett svar