Änglavägledning ~ V.18

SKILLNADEN MELLAN BETEENDE & PERSONLIGHET 

Ibland ångrar du kanske vissa missförstånd som har inträffat med människor. När ett missförstånd har uppstått så börja med att förstå att det inte går att undvika missförstånd när du interagerar med andra människor.

De är oundvikliga!

Det viktiga här är inte att undvika att interagera med andra människor för att inga missförstånd ska uppstå. Det viktiga här är att lära dig hantera ett missförstånd när det uppstår så du slipper att bära det med dig i form av ånger, skuld och skam.

Lägg inte så mycket fokus på att försöka ”rätta till” ett missförstånd utan släpp bara taget om den känslomässiga bindningen till situationen. Alla gamla missförstånd kommer att helt upplösas och transformeras av den store Alkemisten ”Tiden”.

Ibland kan det vara så att när vi försöker ”rätta till” ett missförstånd så skapas bara ännu mer missförstånd. Det beror ofta på att vi är olika personligheter, vilka ser världen från olika perspektiv. När du träffar en personlighet som överensstämmer med dig själv så uppstår sällan några missförstånd. Ni förstår varandra eftersom ni ser världen på ett likartat sätt. Utmaningen som uppstår är när du möter en människa som har en annan typ utav personlighet än vad du har, eftersom ni då kommer att se saker och ting från helt olika perspektiv. Det ena är inte bättre eller mer rätt än det andra. Det är endast en och samma situation som tolkas från olika perspektiv. Oftast är det bara en ökad förståelse som saknas.

Förväxla inte en människas beteende med en människas personlighet. Det kan vara till hjälp att förstå skillnaden mellan beteende och personlighet, då de inte är samma sak.

Beteende är vad du gör, det vill säga vad andra ser. Personlighet är hur du känner, det vill säga något som bara du upplever. Det viktiga här är att du inte kan utläsa vad andra har för personlighet genom att dra slutsatser utifrån beteende och utseende.

Det är livsnödvändigt för dig själv att skapa en tillvaro som stämmer överens med din personlighet, det vill säga enligt din biologiska passform. Problemet som kan uppstå om du inte gör det och istället spelar en roll, är att det leder till ökad stress och minskad lycka. Det kan ibland vara användbart att använda dig av en ”roll” om du vet om att det är en roll som du tillfälligt spelar för att en viss situation kräver det och att du sedan återvänder till ditt naturliga och ”rätta” element. Ödsla inte tid och energi på att försöka förändra andra människor och försök inte heller att förändra DEN DU ÄR.
Behöver du ändra på något så ändra på det DU GÖR. Det är skillnad. 

Kom ihåg att missförstånd uppstår enbart ur ouppfyllda önskningar. Förvänta dig ingenting från andra och använd inte andra för att uppnå dina egna syften. På så sätt kan inte deras handlingar komma i konflikt med dina önskemål. Om ett missförstånd har inträffat så använd gärna bönen nedan. Det kommer att hjälpa dig, och alla inblandade i situationen i sin helhet:

”Kära Änglar,

Jag lägger min relation med __________________ i era händer.

Må min närvaro bli en välsignelse för hen.

Må mina tankar om hen vara oskulldsfulla och kärleksfulla.

Må allt annat förvisas från vår relation, och må den lyftas till den högsta gudomliga ordningen och ta den form som tjänar Dina syften.

Må allt utvecklas i denna relation och alla andra enligt Din vilja.

Amen”

 

LJUS & KÄRLEK

Lämna ett svar