Änglvägledning ~ v.12

GE LIV ÅT DIN DRÖM

Nu är dags för dig att väcka din själs styrka, så att du kan ge liv åt din dröm.

Det är dags för dig att ta fram din fulla styrka som just nu ligger lite ”halvslumrande”. Den styrkan kommer djupt inifrån dina innersta rum där bara själen har tillgång. Det är den styrkan du behöver just nu för att kunna ge liv åt din dröm och leva ut din fulla potential. Det är dags nu! DU och det DU gör är oerhört uppskattat och viktigt. Det är dags att utvidga detta område av ditt liv, så att du kan beröra fler människor med din själsstyrka.

  • Att ha själsstyrka är att ha en stark personlighet, karaktär och ambition som kommer från din själ. Det är att ha styrkan att hålla ut oavsett vad som sker, kommer i din väg och samtidigt göra det med mod, tillit och tålamod. 
  • Att ha själsstyrka är att vara djupt förankrad i din själ och ha styrkan att göra det som verkligen krävs, oavsett om du vill eller inte.
  • Att ha själsstyrka är att ha viljan att överleva allt som kommer din väg.
  • Att ha själsstyrka är att ledas av en klar intention och ett inre kall.
  • Att ha själsstyrka är att veta att oavsett vad livet har att erbjuda , så gör allt det dig starkare. Du vet djupt inom dig att du är uthållig i med som motgång.
  • Att utveckla själsstyrka betyder att stärka din egen beslutsamhet och ha en djup övertygelse att du klarar av att möta och hantera det som sker. Och den beslutsamheten och övertygelsen kommer från din själ och har alltid en intention som är äkta och sann. Den växer när vi möter och övervinner ”oövervinnerliga” hinder. Den håller oss uppe och ”vakna”. Denna typ utav själsstyrka kan förvåna oss själva.
  • Att utveckla själsstyrka är att bestämma sig för att inte slösa sin egen styrka på oro, rädslor, svårigheter och problem längs vägen.
  • Att utveckla själsstyrka är att medvetet välja att inte hysa ilska eller irritation över dina relationer. Välj istället att acceptera, hantera och/eller transformera alla dina olika relationer som du har med andra människor till användbar energi för att åstadkomma ett högre syfte.
  • Att utveckla själsstyrka är att medvetet varje dag välja att använda styrkan i din själ till att hålla fokus så att din dröm kan få liv.

DU har denna själsstyrka och det är dags nu att väcka den så att du kan ge liv åt din dröm.

DU ÄR REDO!

❤️

 

Lämna ett svar

%d