Änglarnas siffror 2/2-2022

SIFFRORNA 22222 

Står för service, plikt, balans och harmoni, att du ska kunna anpassa dig, vara diplomatisk, samarbeta, visa omtanke, vara mottaglig för kärlek. De handlar också om partnerskap i olika former, kärleksrelationer, lita på din intuition och din förmåga att komma till insikt, likaså din tro och förmåga att känna tillit , men även ditt gudomliga livssyfte och själsuppdrag.

När du ser återkommande tvåor som idag t ex då är det flera kraftfulla budskap om att du ska ha mod, ha tro och känna tillit till att änglarna och de universella energierna har och bär på svaren på dina böner att de kommer att manifestera sig för dig, även om det kanske inte är uppenbart ännu. Att saker kan kännas hopplöst. Det kan vara ett ordentligt prov på ditt tålamod just nu, men var säker på att allt kommer att ske i den gudomliga rätta takten. Och det är fem änglar som förmedlar olika budskap. 

Den första ängeln vill säga att det är viktigt att du visar medkänsla, diplomati, hänsyn och anpassning när du passionerat tjänar andra i ditt dagliga liv. Därav så  uppmuntras du att fullfölja ditt livssyfte och själsuppdrag med tro och tillit till det gudomliga.

Den andra ängeln uppmuntrar dig också att vara diplomatisk, samarbetsvillig och kärleksfull när du relaterar till andra.

Den tredje menar på att du alltid ska tänka positivt. Oavsett om Det är något litet som irriterar dig eller stort bakslag i livet så avgör hela din attityd och inställning hur du lever ditt liv.

Den fjärde vill att du ska söka efter metoder som hjälper dig till  att du ska kunna behålla jämvikt i ditt liv. 

Den femte ängeln ber dig att sätta upp mål som överensstämmer Med där du befinner dig i livet nu. Sen ska du lita på änglarna och veta att allt kommer att lösa  sig till det bästa. Tuffa omständigheter är något som kan gräma oroa dig, eller som du känner på dig. Och som kan vänta dig bakom hörnet, Vilket du också kanske är helt omedveten om just nu eller då men kommer att få veta det vid det gudomligt ”bestämda ögonblicket”.

Det du behöver göra är att möta det som behöver mötas. Och ska ditt mål blir till verklighet så måste du ha ett orubbligt förtroende till att allt ska bli bra. Sluta leva upp till andras önskningar & förväntningar – det är du som är nummer ett och ingenting annat! Börja göra sådant som är bra för dig. Ditt liv är en värdefull gåva!

❤️‍🩹

 

Lämna ett svar