V.47 änglainsikt

TACKSAMHET 

Varför är det så viktigt att känna tacksamhet inom oss?

Därför att genom att känna tacksamhet inom dig lär du dig att steg för steg leva i samklang med det kreativa flödet. Det kreativa flödet (som också kan kallas för livskraft) behöver du för att kunna skapa överflöd i alla aspekter av ditt liv, så som; hälsa, pengar, kärlek, arbete, vänner, frid, lycka, mening och syfte med livet, finna ditt sanna kall och livsuppgift och så vidare…

Börjar med att fråga dig själv vad kreativitet innebär för dig och hur du kan låta det kreativa skapandet få ta mer plats i ditt liv.

Hur du ser på dig själv och vem du tror att du är, det är nära förknippat med hur du ser att andra behandlar dig. Många människor klagar på att andra inte behandlar dem tillräckligt bra och att de upplever att de inte får tillräckligt med respekt, uppmärksamhet eller erkännande av andra och världen.

Det är vanligt att människor ser på sig själva som ett behövande ”litet jag” vars behov inte blir uppfyllda. Denna grundläggande missuppfattning av en falsk och gammal trosföreställning skapar problem i alla aspekter av livet. Människor tror vanligtvis att de inte har något att ge och att världen och andra människor undanhåller dem det de behöver.

Om den falska trosföreställningen om brist – oavsett om det är frågan om pengar, erkännande, kärlek och så vidare – det har blivit en del av din självbild, det vill säga – har blivit en del av hur du ser på dig själv och vem du tror att du är, så kommer du alltid att uppleva brist. 

I stället för att kunna erkänna och uppskatta det goda som du redan har och som finns i ditt liv genom tacksamhet, och väljer då att se brist.

Genom att erkänna och uppskatta det goda som du redan har, det som finns i ditt liv är grunden till allt överflöd. Källan till allt överflöd finns inte utanför dig själv. Den är en del av den du är. 

Det du tror att världen och andra människor undanhåller dig är i själva verket det som du undanhåller världen och andra människor. Du undanhåller det eftersom du innerst inne fortfarande tror att du är liten och att du inte har något att ge till andra.

Så det är dags nu att kliva ur denna ”litenhet” och släppa denna gamla och falska trosföreställning. Du kan inte ta emot något som du inte ger. Utflödet bestämmer inflödet. Det är en utav de grundläggande universella lagarna.

Allt det du tror att världen och andra människor undanhåller dig, det har du redan inom dig.

Om du inte tillåter dig att börja ge de här sakerna till din omgivning kommer du inte ens att veta om att du har det och kan vidare då inte förmå dig att ta emot det.

Testa gärna följande övning i några veckor:

Det du tror att andra människor eller världen undanhåller dig, så som; beröm, vänlighet, kärlek, respekt, uppskattning, hjälp, omsorg och så vidare- ge det till dem. Om du inte tror att du kan så agera bara som om du kan det, så kommer alltsammans till dig. Det innefattar även välstånd och yttre överflöd.

Börja med att se och erkänna överflödet utanför dig. Se livets alla rikedomar överallt omkring dig. Solens värme, de vackra blommorna, uppskattning av att ha ett hem, mat på bordet, familj, barn, partner och alla naturens växlingar.

Livets rikedomar finns närvarande i varje steg du tar.

Att se och erkänna det överflöd som finns omkring dig väcker även överflödet inom dig. Låt det sedan strömma ut från dig. När du är vänlig och ler mot någon strömmar det redan ett litet utflöde av energi och du blir då en givare, någon som ger till andra. Du behöver egentligen inte äga någonting för att uppleva överflöd, för om du känner dig rik så kommer du automatiskt att attrahera in det i ditt liv. En annan grundläggande universell lag är att överflöd kommer bara till dem som redan vet att de har det.

Tänk på att både överflöd och brist är endast olika inre tillstånd som kommer till uttryck som din verklighet. Antingen så väljer du att se brist i allt, och då är det brist som du upplever i ditt liv. Eller, så väljer du att se överflöd i allt och då är det överflöd som du upplever i ditt liv.

Ditt instrument och redskap för att kunna skapa överflöd i ditt liv är att alltid, oavsett vilken situation du än befinner dig i, visa & känna TACKSAMHET. 

”If you reason with people who are always in doubt and confused- and especially if your own consciousness is not yet firm in true understanding- your brain will also become infected by doubt and confusion. The masters cling to truth, not theories” 

-Paramahansa Yogananda

 

KÄRLEK ZÄTA 🦋

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: