V.45 änglainsikt

FRÅN ”ANTINGEN ELLER… TILL ”BÅDE OCH…”

Alla människor har olika behov för att kunna tillfredsställa alla delar av sig som utgör en hel mänsklig varelse, och i olika tider har olika behov stått högst upp på prioriteringslistan.

Nu är vi inne i en tid då vi behöver utveckla ytterligare ett lager av behov hos människan.

Vilket är det själsliga behovet.

Vi har kommit till en tidpunkt i evolutionen där varje människa på ett eller annat sätt börjar ifrågasätta sin egen existens. Det är då frågor som berör våra inre djupaste lager kommer upp till ytan. Vi börjar ställa oss själva frågor så som:

  • Vad är meningen med livet?
  • Vad är meningen med mitt liv?
  • Vad är meningen med alltihop? 
  • Varför finns jag?
  • Livet måste vara mer än det här?

Det här är bara några utav de många liknande frågor som kan dyka upp när denna själsliga del inom dig börjar vakna till liv. Det börjar genom stilla viskningar. Och de här viskningarna kan upplevas som en inre lite obekväm känsla. Att de liksom skaver lite både här och där. Och Om inte denna känsla inom dig uppmärksammas och om inte dessa viskningar lyckas väcka dig så kommer det att bli högre och högre rop som till slut blir ett högt skrik så att du inte står ut längre…

När detta pågått en längre tid så kan fysiska och emotionella problem ge sig till känna. Kanske får du smärta i kroppen, ångest, en kronisk depressiv känsla, trötthet, brist på tillit till sig själv och din omgivning, du kanske känner sig instängd och ofri och livet känns ganska innehållslöst och tråkigt.
När detta tillstånd uppträder i ditt liv kan du vara säker på att en förändring av något slag är på väg att inträffa.

Det är inte längre en fråga om NÄR, utan en fråga om HUR.

Du längtar efter att få vidareutvecklas och växa som människa. Detta är inget konstigt utan fullt naturligt och det behöver inte betyda att något är fel. Ibland visar vår nuvarande situation på att det är dags att växa, inte bara på ett personligt sätt utan även i psykisk och andlig förståelse.
Du tvingas då söka djupare och ta ansvar för hur du behöver förändra ditt tänkande eller beteende.

Oftast är vi människor rädda för förändringar, men förändringens väg behöver inte vara skrämmande utan väldigt glädjefylld, där både hjärta och intellekt kan vara dina vägvisare. Ibland räcker det med att lära sig förstå sig själv bättre. När vi gör det så inser vi hur viktigt det är att ge själen andlig näring kontinuerligt. Detta kan se ut på många olika sätt.

Att tillfredsställa vårt själsliga behov handlar inte om att förkasta vårt världsliga behov. Det handlar inte längre om ”antingen eller…” utan om ”både och…”. Att omfamna alla delar och behov för att kunna utgöra en helhet i sitt liv. I detta skede av människans utveckling behöver vi anamma det andliga i vår vardag och tillföra våra vardagliga göromål en själslig intention som kontinuerligt ger vår själ den näring som den behöver. Nu handlar det inte så mycket om att ta bort något, utan snarare om att lägga till någon typ utav andlig utövning i vår vardag för att kunna må så bra som vi är ämnade till att göra.

Kärlek Zäta 

Lämna ett svar