Dagens änglabudskap 17/10-2021


FINN GÅVAN I JOBBIGA SITUATIONER 

Det finns ingen mening med att du ska klamra sig fast vid smärta av något slag. Det positiva kommer i form av ditt sätt att lyfta dig ur lidandet, som när ett flygplan stiger ovanför ett molnskikt. Lidandets budskap är att det kräver din uppmärksamhet att inte låtsas om det eller maskera det på något vis för det är ingen lösning. Då gör det sig bara påmint på något annat sätt, förr eller senare.


Idag arbetar änglarna med dig för att du ska erkänna den gåva oron har givit dig och för att se till så att du barmhärtigt nog blir av med den. Metoden är densamma antingen de plågsamma känslorna orsakas av en relation, en ekonomisk situation, en förlust, oro för någon du håller av eller en obalans i kroppen. Och nu ska du andas djupt och rikta ditt medvetande mot det området som utgör problemet. Stilla ditt sinne så gott du kan och be sedan att få se vilken gåva som den plågsamma situationen rymmer. Där finns alltid en dold välsignelse som till exempel att du lär dig ha mer tålamod, ha medkänsla, vara förlåtande, känna styrka, vara stark och så vidare.


Så snart du tagit till dig gåvan inuti din smärta behöver den inte längre envist pocka på din uppmärksamhet. Den har levererat sitt budskap och kan nu dra sig tillbaka. Då denna ”budbärare” lämnar dig blir den frid som alltid finns inom dig mer framträdande. Detta är grundmetoden för att lösa allt som verkar skapa ett problem. Och tillsammans skickar du den plågsamma situationen till gud & änglarna och förlitar dig på att den får en underbar lösning på det andliga planet men vet samtidigt att den även tar form på fysisk nivå. Du öppnar din famn för gåvorna fridfull lösning, läkning och mirakel. Se gåvorna i varje situation som du ställs inför. Du är stark, säker och stabil. Och himlen har redan en lösning på alla problem i ditt liv. Överlämna denna situation med tillförsikt och kärlek till guds oändliga vishet. Tacka för att han bistår dig på alla sätt. Härmed tar du obetingat emot hans hjälp.

 

🍀

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: