Dagens änglabudskap 14/10-2021


KNOGA PÅ

En del av alla dina drömmar kräver tid och energi, och det är då lätt hänt att du blir distraherad och skjuter upp saker & ting. Men samtidigt så drar en längtan efter att fullborda i ditt hjärta. Dessa meningsfulla ändamål kallas för ”prioriterande projekt” – inre aktiviteter som din själ leder. Fortsätt knoga på mor dessa viktiga mål. Om du ber om änglarnas bistånd tömmer de din kalender och ger dig tillräckligt med utrymme, tid och motivation. De kan hjälpa dig att övervinna tendensen att skjuta upp saker och ting. Det gör de genom att ge dig stöd för att bota dina underliggande rädslor. Du behöver bara be så hjälper de dig att finna kreativa sätt som får dig att trivas med att arbeta på dina projekt. Även om fullföljandet av ditt livs uppdrag är viktigt, så är vägen dit minst lika väsentlig för din själ. Be dina änglar att de ska hjälpa till att motivera dig i arbetet med dina prioriterade projekt. Knoga på mot de mål som betyder något för dig personligen. Denna användning av tid är en investering i dig själv.

💗

Lämna ett svar