V.34 änglavägledning 🌿

ORÄDDHET

Denna vecka vill änglarna att du ska träna upp dina själsliga muskler som är mod & tillit. Och de kommer att hjälpa dig!

Själsegenskaperna mod & tillit ingår i kategorin oräddhet. Enligt ”The Bhagavad Gita” så behöver varje människa träna upp 26 olika själskvaliteter för att kunna uppnå upplysningens nivåer. Varje själskvalitet kan innehålla flera själsegenskaper. Och den här veckan vill alltså änglarna hjälpa dig med att träna upp den allra första själskvaliteten som är oräddhet och innehåller själsegenskaperna mod och tillit.

Att träna upp mod och tillit innebär att varje dag medvetet välja att ha nyfikenhet istället för rädsla och uppgivenhet som drivkraft framåt. Det är något som alla människor kan träna sig till.

Du omges dagligen av en ständigt pågående kollektiv oro och rädsla. Och de här kollektiva molnet av oro och rädsla påverkar alla, medvetet eller omedvetet.

Därav ber änglarna dig att inte ta detta personligt. Identifiera dig inte med världens smärta. Gör inte världens smärta till din smärta.

Att stanna på ytan i era samtal med andra tycks vara en förutsättning för att hålla smärtan på bekvämt avstånd. Den eller de som försöker ta upp en djupare diskussion utesluts systematiskt både i det privata sammanhanget som i det offentliga flödet.

Världens förändring under de kommande åren är starkt knutet till vilken du själv utvecklas till. Hur du växer, förändras och möter utmaningarna i livet kommer att bero på hur var och en av oss spelar sin roll. Vi spelar alla med i detta drama (livet) och inte förrän vi går djupt inom oss själva kommer våra prestationer att utmärka sig som storslagna.

Återigen ombeds du att inte ta detta personligt. Identifiera dig inte med andra människors ”litenhet” och be aldrig om ursäkt för din ”storhet”.

Världen består av projektioner från varje människas psyke som flätas samman på en global ”filmduk”. Varje tanke du tänker tillför antingen skada eller läkning. I samma utsträckning som du själv vägrar se och möta de djupare frågorna som håller dig tillbaka, hålls även utvecklingen i stort tillbaka. I den utsträckningen som du omvandlar ditt eget liv kan du också hjälpa till att förändra världen.

Änglarna vill att du djupt inom dig ska förstå att när rädslan, uppgivenheten och hopplösheten är som allra starkast är även ljuset och läkningen som allra närmast. Det är nu du behöver ha nyfikenhet som drivkraft för att ta dig vidare. Var nyfiken på vad som finns gömt djupt där inom dig. Ha modet att titta på det och möta det med nyfikenhet. Det är när du står öga mot öga med mörkret, både det kollektiva och det personliga, som du till sist kan skåda ljuset. I den mörkaste natten när du känner dig som mest sårbar inför livet, börjar gryningens nya transformerade ljus att skina klart.

”Vad jag nu säger är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas.”

-1 Kor 15:51-52

Kärlek Zäta 

💙

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: